Proizvodni informacijski sistemi

Proizvodni informacijski sistemi (MES - Manufacturing Execution Systems,  MOM - Manufacturing Operation Management) so odgovor na potrebe proizvodnih podjetij po informatizaciji tehnoloških procesov v proizvodnji in potreben korak k vitki proizvodnji. SinaproMOM  je sodobni proizvodno informacijski sistem, ki v realnem času omogoča nadzor in upravljanje proizvodnje, oprimizacijo elementov proizvodnega procesa in z njim povezanih procesov. Prilagojen za različne panoge industrije (procesna, kosovna in delavniška industrija), SinaproMOM predstavlja temelj obvladovanja sodobne proizvodnje in poslovanja, ki gradi na prilagodljivosti, kakovosti in odličnosti. Zagotavlja vitko in visoko učinkovito proizvodnjo po smernicah "Industrije 4.0".

Zasnovan je z modularnimi gradniki, ki uporabnikom omogočajo postopno graditev, širitev ali povezavo z drugimi rešitvami.

Funkcionalnosti SinaproMOM

 • Brezpapirna proizvodnja, elektronski delovni nalog
 • Integracija z obstoječim poslovnim informacijskim sistemom
 • Planska tabla z optimizacijskimi algoritmi
 • Materialno poslovanje v proizvodnji in obvladovanje skladišč
 • Sledljivost izdelkov, surovin, dokumentov, orodij ...
 • Avtomatski zajem podatkov s strojev in linij (IoT)
 • Dashboard« in poročila v skladu z zahtevami managementa ter standardov
 • Spremljanje, obvladovanje in vrednotenje proizvodne učinkovitosti (KPI)
 • Prediktivno vzdrževanje strojev in linij (Predictive Maintenance)
 • Tehnologija obogatene resničnosti (AR – Augmented reality)

Pridobitve za uporabnika

 • Spremljanje in optimizacija proizvodnih procesov v realnem času
 • Prikaz ključnih proizvodnih kazalnikov (KPI, OEE)
 • Obvladovanje zastojev
 • Obvladovanje delovne storilnosti
 • Celovite informacije o sledljivosti surovin, materialov in izdelkov in s tem preprečevanje napak v proizvodnji
 • Spremljanje realizacije in obvladovanje proizvodnje v skladu s plani
 • Analiza učinkovitosti proizvodnega procesa
 • Zanesljivejša ponovljivost serij
 • Brezpapirno poslovanje