Tehnološki inženiring v industriji

Skupaj s partnerji ponujamo tehnološko napredne rešitve priprave in čiščenja voda v industriji ter skladiščenja naftnih in plinskih derivatov.

Sistemi za pripravo tehnoloških voda

Kakovostna tehnološka voda odločilno vpliva na končno kakovost in trajnost izdelkov v proizvodnih procesih. Skupaj s hčerinskim podjetjem Kolektor Strix vam ponujamo najnovejše tehnologije priprave vode (membranska ultrafiltracija, nanofiltracija, reverzna osmoza), ki zagotavljajo minimalne škodljive vplive na okolje z zanemarljivo količino uporabe kemikalij. Na področju industrije pokrivamo naslednja področja priprave vode:

  • Priprava purificirane vode za proizvodnjo zdravil po ameriških, evropskih in ruskih standardih
  • Pripravo vode za mlekarne, pripravo brezalkoholnih napitkov, piva in drugih izdelkov (CIP sistemi), pripravo lužnic in vodo za spiranje posod in cevovodov
  • Priprava in čiščenje vode iz galvanizacij, lakirnic in proizvajalcev kemikalij

Več informacij o sistemih priprave in čiščenja voda in zraka...

Skladišča naftnih in plinskih derivatov

Dobro poznavanje tehnologije skladiščenja, prilagodljiv sistem za nadzor proizvodnih sistemov, avtomatska povezljivost z ostalimi poslovnimi funkcijami so naše kompetence, ki nam omogočajo uspešno soočanje z razvojnimi izzivi na področju upravljanja naftnih in plinskih skladišč.

Ponujamo storitve na naslednjih področjih:

  • Projektiranje, inženiring in izvedbo tehnoloških sklopov za objekte naftnih in plinskih derivatov
  • Napredne rešitve za skladiščenje in distribucijo naftnih in plinskih derivatov
  • Skladiščni informacijski sistem za vodenje skladišča naftnih derivatov, plinov in kemikalij (SinaproSIS)
  • Merilne proge in sisteme za aditiranje