Infrastrukturne tehnologije

Višanje kakovosti bivanja in zdravo življenjsko okolje sta po svetu prednostna naloga prebivalcev. V ta namen se povečujejo tudi vlaganja v komunalno infrastrukturo, v obvladovanje odpadkov, v pametne in energetsko učinkovite zgradbe, ki vključujejo vedno kompleksnejše in zahtevnejše tehnologije.

Čistilna napravaKomunalna infrastruktura

Pri izvajanju projektov nudimo naslednje storitve: