Infrastrukturne tehnologije

Višanje kakovosti bivanja in zdravo življenjsko okolje sta po svetu prednostna naloga prebivalcev. V ta namen se povečujejo tudi vlaganja v zagotavljanje boljše oskrbe s pitno vodo, v optimizacijo porabe vode, v učinkovito odkrivanje in zmanjševanje vodnih izgub ter v obvladovanje odpadkov, ki vključujejo vedno kompleksnejše in zahtevnejše tehnologije.

Čistilna napravaKomunalna infrastruktura

Pri izvajanju projektov nudimo naslednje storitve: