Sistemi vodenja in avtomatizacije

Naše celovite rešitve za vodovodne sisteme so namenjene zanesljivi in energetsko optimalni dobavi ustrezno pripravljene pitne vode od vodnih virov do porabnikov, vključno z daljinskim nadzorom in upravljanjem opreme na objektih vodovodnih sistemov. Želimo biti vaš partner pri iskanju najboljših tehnoloških rešitev in optimizaciji obratovanja, upravljanja in vzdrževanja vaših sistemov. Nudimo celovite rešitve za optimizacijo in stroškovno učinkovito upravljanje vodovodnih sistemov:

Telemetrija

Naše rešitve za celovite sisteme vodenja v komunalni infrastrukturi omogočajo nadzor in upravljanje delovanja za:

  • Vodovodne sisteme in objekte
  • Kanalizacijske sisteme in objekte
  • Čistilne naprave
  • Namakalne sisteme
  • Sisteme daljinskega ogrevanja
  • Centre za ravnanje z odpadki

Satelitsko odkrivanje in mikrolociranje puščanj vodovodnih sistemov

V Kolekor Sistehu posebno pozornost namenjamo tehnologijam in metodam odkrivanja, upravljanja in uspešnega nadzora vodnih izgub. Obstoječe tehnologije za odkrivanje puščanja vode zahtevajo veliko finančno in časovno angažiranost. Inovativna Utilisova tehnologija satelitskega odkrivanja vodnih izgub predstavlja pravo revolucijo pri spremljanju podatkov o izgubah vode iz vodovodov.

Z zagotavljanjem velikega obsega satelitskih meritev ( en posnetek zajame 3500 km2 površine, tudi na najbolj odročnih področjih) in visoke točnosti mest puščanja (ne glede demografsko gostoto), inovativna satelitska tehnologija Utilis pomaga občinam in vodooskrbnim podjetjem, da zmanjšajo količine neobračunane vode (non-revenue water NRW).

Utilisova tehnologija omogoča redne periodične satelitske radarske preglede vodooskrbne mreže na mesečni, tromesečni ali polletni ravni. Rezultat vsakega pregleda je grafično in tabelarno poročilo o puščanjih vode z indikacijo lokacij puščanja vode in z barvno indikacijo ocenjene verjetnosti puščanja vode na vizualni osnovi Google Maps ali Google Satelite. Ponavljajoče periodično izvajanje odkrivanja puščanj in ažuriranje poročil o puščanjih vode omogoča upravljalcem vodooskrbnih sistemov usmerjeno planiranje in sledenje rezultatov operativnih del in ukrepov za odpravljanje okvar na sistemu.

Več o odkrivanju vodnih izgub s pomočjo satelita si preberite v članku.

Daljinsko odčitavanje porabe vode (AMR/AMI)

Na področju rešitev in storitev za merjenje porabe vode ponujamo visoko kakovostno merilno opremo, sisteme avtomatskega odčitavanja števcev (AMR) in napredne merilne infrastrukture (AMI) ter napredne MDM sisteme in tehnologije (nadzor in upravljanje merilne opreme). Rešitve in proizvodi so posebej zasnovani za izpolnjevanje potreb komunalnih in vodovodnih podjetij ter kmetijstva in so namenjeni izboljšanju upravljanja pri merjenju porabe vode, zmanjševanju vodnih izgub in hidravlični optimizaciji v vodovodnih distribucijskih omrežjih.

S pomočjo AMR/ AMI rešitev, postavitvijo strateških točk merjenja in s pravilno izbiro merilne opreme, dobimo močno orodje za vzpostavitev prilagodljivih in stabilnih vodovodnih distribucijskih omrežij s poudarkom na avtomatiziranem spremljanju porabe vode, odpravljanju vodnih izgub, preobremenjenosti določenih delov omrežja in okvar.

  • Sistemi AMR (Automatic Meter Reading) omogočajo elektronsko avtomatizirano daljinsko zbiranje podatkov z vodomerov za namene mesečnega obračuna, nadaljnih analiz in odpravljanje anomalij v distribucijski mreži.
  • Sistemi AMI (Advanced Metering Infrastructure) so novejši termin in označujejo uporabo komponenet AMR z uporabo tehnologije fiksne mreže za njihovo direktno daljinsko upravljanje na daljavo (več možnosti zajemanja večjih kapacitet podatkov z vodomerov). Idealno za področja, kjer upravljalec celovito rešuje problematiko vodnih izgub in hidravlične optimizacije.