Sistemi vodenja in avtomatizacije

Komunalna infrastruktura

 • Vodovodni in kanalizacijski sistemi
 • Čistilne naprave
 • Centri za ravnanje z odpadki
 • ...

Komunalna energetika

V podjetju Kolektor Sisteh smo razvili rešitve daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki omogočajo velik potencial na področju zniževanja investicijskih in obratovalnih stroškov pri distribuciji tople/hladne vode, ob hkratni možnosti učinkovite uporabe obnovljivih virov energije (biomasa, bioplin, lesna biomasa itd.)

Funkcionalnost rešitev se odraža v daljinskem nadzoru in obratovanju brez stalno prisotnega osebja, hitrem zaznavanju in odpravi napak ter možnosti analiziranja in optimiziranja delovanja sistema.

Optimizacija vgrajenih kapacitet in izkoristkov pri obratovanju reštev tako zagotavlja višjo zanesljivost in učinkovitost oskrbe s toplotno energijo.

Izvajamo inženiring in tehnološke rešitve na naslednjih področjih:

 • Sistemi daljinskega ogrevanja
 • Kogeneracije
 • Kotlovnice
 • ...

IT infrastruktura in pametne zgradbe

 • Celoviti sistemi upravljanja pametnih zgradb
 • Podatkovni centri
 • Bazne postaje
 • ...