Tehnološki inženiring v okoljski infrastrukturi

Zahteve za nadzor odpadkov in doseganje višje kakovosti življenskega okolja narekujejo uporabo sodobnih tehnologij ravnanja z odpadki. V podjetju Kolektor Sisteh se zavedamo, da je investiranje v t.i. zelene tehnologije nujno in v prihodnosti ključnega pomena. Zato vam v podjetju Kolektor Sisteh skupaj s partnerji ponujamo tehnološko napredne rešitve za učinkovito ravnanje z odpadki in emisijami.

Sistemi za pripravo in obdelavo komunalnih voda

Voda, ki nam jo dobavljajo javna podjetja (ali lastna zajetja) ne more biti bolj čista, kot je onesnaženo/obremenjeno okolje v katerem živimo. Odvisno od ekonomske upravičenosti in ekoloških razlogov, lahko vodo po potrebi recikliramo s predhodno filtracijo oz. ultrafiltracijo, ionsko izmenjavo in reverzno osmozo.

Projekti priprave in čiščenje vod so sodobno zasnovani z implementacijo zadnjih tehnoloških spoznanj, energetsko optimalni in za uporabnika zanesljivi, brez potrebnega prekomernega angažiranja. Vsi procesi se spremljajo v centralnem nadzoru tovarne ali na medmrežju tako, da so vsi ključni podatki o stanju sistema dostopni od kjerkoli.

Več informacij o sistemih priprave in čiščenja voda in zraka...

Sušilnice blata

Naša tehnološka rešitev sušenja blata predstavlja učinkovit postopek za zmanjšanje obsega blata iz čistilnih naprav/odpadnih snovi iz separatorja in proizvodnjo nadomestnega goriva (za cementarne, termoelektrarne, sežigalnice odpadkov, sisteme daljinskega ogrevanja na biomaso...)

Vaše prednosti - ekonomske, ekološke, možnost ponovne uporabe, zanesljivost delovanja z vgrajenimi varnostnimi mehanizmi.