Časovni releji in nadzorno-zaščitni moduli

Časovni releji DILET in ETR in so zanesljiva rešitev, kadar potrebujemo časovno pogojeno krmiljenje z relejsko logiko.

Nadzorno zaščitni moduli so naprave, s katerimi tipamo prisotnost in velikost različnih fizikalnih veličin. S tega področja nudimo opremo podejtij Eaton in Dold.

Opremo iz te skupine delimo v dve podskupini:

  1. alarmno-signalne naprave (prižiganje signalnih svetilk, aktiviranje zvočnega alarma, tekstualni izpisi),
  2. kontrolniki (merjenje fizikalnih veličin, javljanje prekoračitev).

Kontrolniki opravljajo nadzor naslednjih fizikalnih veličin:

  • napetosti,
  • toka,
  • moči.
  • frekvence,
  • upornosti,
  • temperature. 
Nazaj