Dislocirani sistemi

Dislocirani sistemi predstavljajo rešitev, pri kateri vhodno-izhodne signale krmilnika in galvansko ločitev združimo v enotnih modulih in jih preko centralno-procesne enote povežemo do poljubnega krmilnika preko procesnega vodila. Z namenskimi moduli, v katerih združimo funkciji galvanske ločitve in krmilniške logike, torej dobimo sistem, ki je fizično odmaknjen od osnovnega krmilnika (dislociran), tako da predstavlja nekakšen podaljšan del krmilnika v samem procesu.

Nazaj