Instalacijska tehnika

Tudi v Ex-okolju uporabljamo pri razvodu električne energije (npr.: do razsvetljave) razvejano strukturo od krmilno-stikalnega bloka do končnega uporabnika. Pri tem si pomagamo tudi z razvodnimi dozami različnih velikosti, s priključnimi sponkami za različne preseke kablov in z različno velikimi uvodnicami. Seveda morajo tudi vsi ti elementi ustrezati ATEX-direktivi.

Nazaj