Krmilni transformatorji

Krmilne transformatorje uporabljamo za generiranje krmilne napetosti v skadu z zahtevo standarda SIST EN 60204-1 zaradi naslednjih razlogov:

 1. omogočajo galvansko ločitev,
 2. znižajo kratkostični tok (preprečitev lepljenja kontaktov v slučaju napake),
 3. z  njimi lahko generiramo poljubno krmilno napetost.
    

 Transformatorje skladno s standardom SIST EN 60204-1 delimo v tri skupine:

 1. Krmilni transformatorji,
 2. Ločilni transformatorji (kot krmilni, a z dvojno ali povečano izolacijo),
 3. Varnostni transformatorji (kot ločilni, a le do Usec<50 Veff).

Eaton nudi naslednje tipe krmilnih transformatorjev:

 • STN - (0,06..4 kVA) - krmilni transformator, enofazni,
 • STI - (0,06..4 kVA) - ločilni transformator, enofazni, z eno od standarnih napetostnih, prestav: 400/230 V, 400/24 V, 230/24V ,
 • STZ - (0,06..13,3 kVA) - ločilni transformator, enofazni, s poljubno napetostno prestavo,
 • DTZ - (0,1..25 kVA) - ločilni transformator, trifazni, s poljubno napetostno prestavo,
 • UTI - (0,1..1 kVA) - ločilni transformator, enofazni, z dvemi sekundarji za 115 V.
Nazaj