Lastnovarni prikazovalniki

Širok nabor lastnovarnih prikazovalnikov (za cono 1) je vedno dopolnjen z izvedbami za cono 2 oziroma za varno okolje. Tako lahko vedno ponudimo enakovredno opremo z enakimi lastnostmi za različne zahteve okolja, v katerem so vgrajeni. Hkrati skoraj vedno obstajata dve oblikovni izvedbi, in sicer za vgradnjo na vrata stikalnega bloka (vgradna izvedba) in za samostojno vgradnjo v procesu (izvedba v ohišju).

Glede na visok nabor izvedb so v podjetju BEKA pripravili tudi ključ označitve, na osnovi katere lahko tudi iz oznake razberemo namen in izvedbo prikazovalnika.

Nazaj