CitectFacilities

CitectCitectFacilities

CitectFacilities je orodje, ki pomaga premostiti vrzel med sistemi za avtomatizacijo zgradb in sistemi za upravljalnje zgradb. Ta povezava omogoča upravljalcem zgradb zmanjšanje obratovalnih stroškov, na ta način povečanje marže in istočasno poveča nadzor v zgradbah in njihovo standardizacijo.

CitectFacilities je namenjen za majhne in velike sisteme in združuje vse sisteme v zgradbah (ogravanje, hlajenje, prezračevanje, razsvetljavo, nadzor dostopa, …)

Glavne značilnosti:

  • Scheduler: omogoča optimiranje sistemov v zgradbi glede na koledar. Npr. vklop/izklop razvetljave po standardnem urniku oz. določitev posebnih režimov za določene dni (prazniki). Urnike je možno spreminjati glede na potrebe;
  • procesna analiza: s prikazom trendov in alarmov na isti grafični strani omogoča upravljalcem zgradbe analizo vzrokov za motnje v sistemu;
  • polno funkcionalni spletni odjemalec (Web Client), ki ne potrebuje vzdrževanja;
  • Prava odjemalec-strežnik arhitektura (Client - Server);
  • podpora za večprocesorske sisteme;
  • neprekinjen 24/7 nadzor;
  • upravljanje alarmov;
  • večzaslonski prikaz (do 6 zaslonov na en računalnik);
  • številne varnostne funkcije;
  • možnost generiranja poročil (poraba energije, …);

Dodatne informacije

Prospekt (983kb)

Sorodne vsebine

CitectSCADA

CitectSCADA Reports

Nazaj