Bremenska in motorska zaščitna stikala

Pri vklopu oz. izklopu določenih strojev ali naprav oz. določenega dela postroja lahko tudi znotraj eksplozijsko ogroženega okolja vgradimo močnostna stikala z vsemi funkcijami, ki so znane iz varnega oz. običajnega industrijskega okolja.

Nazaj