Galvanski ločilniki

Galvanski ločilniki so namenjeni galvanskemu ločevanju signalov. Lahko jih uporabljamo tudi za ločitev signalov med eksplozijsko ogroženim in varnim okoljem.

Njihove prednosti pred varnostnimi barierami so predvsem v preprostejši montaži in ožičenju (npr.: posebna ozemljitev ni potrebna), njihovi namenski pripravi za določeno aplikacijo (npr.: kot napajalniki transmitrov, analogni pretvorniki, NAMUR-ojačevalniki…)

Nazaj