Kompaktni odklopniki NZM in ločilna stikala PN/N (do 1600 A)

Odklopniki NZM imajo poleg stikalne funkcije še zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom. Ločilna stikala imajo samo stikalno funkcijo. Ločilna stikala tipa PN imajo dvopoložajni mehanizem "0-1" , ločilna stikala tipa N pa tako kot odklopniki tripoložajnega "0-TRIP-1". V "TRIP" položaj pridejo v primeru daljinskega izklopa preko podnapetostnega sprožnika (U) ali sprožnika na delovi tok (A). 

Iz oznake odklopnika lahko razberemo različne podatke: velikostni razred, kratkostično stikalno zmogljivost, nazivni tok, namembnost (tip zaščitnega sprožnika).

Družina NZM/PN/N ima štiri tokovne in posledično tudi dimenzijske velikostne razrede. Razredi imajo različne možnosti za močnostni priklop vodnikov:

NZM.1/PN1/N1 (20-160 A),
NZM.2/PN2/N2 (20-300 A),
NZM.3/PN3/N3 (250-630 A),
NZM.4/PN4/N4 (630-1600 A).

Odklopniki imajo lahko različne kratkostične zmogljivosti:

  • B (Basic): Icu = 25 kA (NZMB..),
  • C (Comfprt): Icu = 36 kA (NZMC..),
  • N (Normal): Icu = 50 kA (NZMN..),
  • H (High): Icu = 150 kA, razen za NZMH4, kjer je Icu = 85 kA (NZMH..). 

Ics = Icu, razen za NZM.4, kjer je pri NZMN4: Ics = 0,75 Icu (=37 kA) in pri pri NZMH4: Ics = 0,5 Icu (=43 kA)

 Odklopniki imajo različne tipe zaščitnih sprožnikov:

  • ..-A.. zaščita kablov in naprav; če so elektronski, tudi za zaščito generatorjev,
  • ..-M.. zaščita motorjev,
  • ..-V.. selektivni, tudi za zaščito generatorjev,
  • ..-S.. samo kratkostična zaščita.

Zaščitni sprožniki so termomagnetni ali elektronski (..-.E..), odvisno od velikostnega razreda..

Spodnja tabela prikazuje osnovne lastnosti in možne kombinacije posameznih velikostnih razredov:

Odklopniki

NZM1

NZM2

NZM3

NZM4

Kratkostična stikalna zmogljivost

Icu pri 400 V

 

 

 

 

25 kA

B

B

-

-

36 kA

-

-

-

-

50 kA

N

N

N

N

150 kA

H

H

H

H

Število polov

3/4

3/4

3/4

3/4

Nazivna napetost

440/690 V*

440/690 V*

690 V

690 V

Termomagnetni zaščitni sprožnik

X

X

-

-

Elektronski zaščitni sprožnik

-

X

X

X

 

Ločilna stikala

PN1/N1

PN2/N2

PN3/N3

N4

Tokovna območja

63..160 A

160..250 A

400..630 A

800..1600 A

Število polov

3,4

3,4

3,4

3,4

Nazivna napetost

690 V

690 V

690 V

690 V

Dimenzije        
Širina (3-/4 polni) 90/120 mm 105/140 mm 140/185 mm 210/280 mm
Višina 145 mm 184 mm 275 mm 401 mm
Globina 68 mm 103 mm 120,5 mm 138 mm

*Odklopniki s kratkostično stikalno zmogljivostjo Icu=25 kA (NZMB1 in NZMB2) imajo nazivno napetost 440 V, odklopniki ostalih kratkostičnih zmogljivosti teh velikostnih razredov pa 690 V.

Nazaj