Krmilna tehnika v ohišjih z nadtlakom

STAHL

Pri krmilno-stikalnih blokih v zaščiti Ex p – zaščita z nadtlakom – lahko v stikalne bloke vgradimo običajne stikalne elemente ali naprave. Zrak za zagotavljanje notranjega nadtlaka pripeljemo iz varnega okolja, vgrajena elektronika pa nam zagotavlja stalno pristonost nadtlaka, tako da eksplozivna atmosfera ne more prodreti v notranjost.  

 

 

 

 

Sorodne vsebine

Instalacijska tehnika

Vtične kombinacije

Krmilna in signalna oprema

Spončne in krmilne omarice

Položajna (končna) stikala

Bremenska in motorska zaščitna stikala

Stikalni in distribucijski sistemi

Signalna in nadzorna tehnika

Električna oprema za cevne instalacije

Sistemi za centralno napajanje zasilne razsvetljave

 Nazaj