Lastnovarni prikazovalniki napajani v tokovni zanki

V skladu z direktivo ATEX izdelani in certificirani prikazovalniki nam ponujajo 3½ ali 4½ številčni prikazovalnik z višino posamezne številke od 10 do 25,4 mm. Pri naročilu lahko prosto izberemo položaj decimalne vejice, izberemo lahko tudi znak za negativne vrednosti.

Njihova prednost je v visoki mehanski zaščiti (če so vgrajeni v ohišje, zagotavljajo zaščito IP 66, če so namenjeni za vgradnjo na vrata stikalnega bloka, pa zaščito IP 65. Za boljše spremljanje dogajanja obstaja možnost dodatne osvetlitve ozadja (opcija), ki omogoča preglednost tudi ponoči ali pri slabi vidljivosti.

Opcijsko lahko izberemo tudi notranjo kalibracijo, kjer za nastavitev minimalne in maksimalne vrednosti ne potrebujemo zunanjega signala 4-20mA.

Legenda oznake:

BA3xyz

x…dolžina prikaza na prikazovalniku

  • 0 = 3½ številčni
  • 2 = 4½ številčni

 y…način progradnje

  • 4 = v lastnem ohišju (neposredna vgradnja v proces)
  • 6 = z visokim panelom (bargrafični prokaz)
  • 7 = z majhnim panelom
  • 8 = z velikim panelom

z…serija

  • C = vgradni model
  • D = model v ohišju
Nazaj