Meritve električnih veličin

Tehnične lastnosti merilnega sistema KEM1 so:

 • Meritev napetosti na enem mestu, kar bistveno zmanjša ožičenje in število potrebnih varovalk.
 • Merjene veličine so napetost, tok, moč, faktor moči in delovna energija.
 • Merilnik  ima že v osnovni konfiguraciji vgrajen spletni strežnik, Ethernet in ModBus TCP ter RTU.
 • 120 enofaznih ali 40 trifaznih meritev oz. poljubna kombinacija le teh na eno CPU enoto.
 • Enostavna povezava merilnih letev preko običajnega Ethernet CAT6 FTP kabla.
 • Dislociran način merilnih letev z različnimi tokovnimi transformatorji .../5A, .../33 mA ali .../0,333V z deljivim jedrom.
 • Možnost priklopa merilnih enot na obstoječe elektro sisteme brez izklopa le teh.
 • Lokalni prikaz (grafi, alarmi, prosto nastavljiva imenovanja odcepov...) z do 60 trifaznih meritev preko barvnega panela.
 • Oddaljeni dostop do prikazov na grafičnem panelu  (Remote Client ali VNC) preko lokalnega omrežja ali interneta.
 • Možnost direktne povezave grafičnega panela na SQL podatkovno bazo (vpis meritev).
 • Točnostni razred 1 po IEC 6205-21.

KEM1 merilni sistem je sestavljen iz dveh delov:

 • Merilni elementi, ki delujejo avtonomno brez lokalnega prikaza meritev.
 • Grafični panel preko katerega se spremlja meritve, opozorila, alarme, grafe, stanja varovalnih elementov...

KEM1 sestavljajo naslednji gradniki:

1. Napetostni merilni transformator, primarna stran 230/400VAC, sekundarna stran 0,333V, galvansko ločena merjena napetost. (ustreznost standardu UL61010 – Medical Grade Instrument Safety)

2. CPU enota z Ethernet, ModBus TCP in RTU ter spletnim strežnikom

Slika 2 - CPU

3. Merilne letve s 4, 8 ali 21 0,333V vhodi za različne merilne tokovne transformatorje do 4000A.

Slika 3 - Merilne letve Slika 3 - Merilne letve

4. Merilni tokovni transformatorji so različnih izvedb in tokovnih območjih. Od 5A do 32A direktno na merilni letvi, ostali preko tokovnih transformatorjev z deljivim jedrom (do 4000A)

Slika 4 - Tokovni transformatorji Slika 4 - Tokovni transformatorji

5. Prikaz meritev in alarmov se spremlja preko panela z naslednjimi lastnostmi:

 • Barvni na dotik občutljiv zaslon, diagonala zaslona 5,7'‚ ali 10,4'', PLC funkcionalnost.
 • Prikaz I, U, kW, kWh, cos fi, cena kWh na časovno enoto dan/mesec, grafi, alarmi in opozorila, prosto naslovljiva imena porabnikov, min. in maks. vrednosti merjenih veličin.
 • Prikaz meritev do 2 CPU enoti s pripadajočo diagnostiko, do 60 trifaznih meritev.
 • Arhiviranje dogodkov, opozoril in alarmov s časovno značko.
 • Prikaz grafov, tokov, moči in porabljene energije na do 10 meritvah.
 • Prikaz stanja varovalnih elementov.
 • Prikaz grafa konične moči in merjene napetosti.
 • Konfiguriranje sistema na panelu ali v Excel tabeli.
 • Oddaljeni dostop iz PC računalnika, "Remote Client" ali VNC.
 • Povezava dodatnih merilnikov ali krmilnikov preko ModBus RTU/TCP vmesnikov.
 • Povezava dodatnih D I/O in A I/O enot za beleženje stanj, alarmov in dogodkov (stikala, stanja zaščitnih  modulov, daljinsko posluževanje…).
 • Povezava na SQL podatkovno bazo.
 • Prilagodljivost potrebam uporabnika.

 

  Nazaj