Naprave za mehki zagon

Naprave za mehki zagon omogočajo zaganjanje asinhronskih motorjev z bistveno manjšim zagonskim tokom in z bistveno manjšimi mehanskimi udari. Naraščanje toka in posledično navora je zvezno, brez preskokov.  Uporaba mehkih zagonov ima sledeče pozitivne učinke:

 • manjša obremenitev električnega omrežja,
 • manjša mehanska obremenitev pogonskih elementov (zobniki, verige, sklopke...),
 • zmanjšani hidravlični udari v cevovodih,
 • zmanjšanje drsenja pogonskih jermenov,
 • zmanjšanje tresenja transportnih trakov.

Enostavnejše naprave za mehki zagon zvezno dvignejo napetost na motorju ob njegovem zagonu od začetne do nazivne napetosti in jo ob zaustavitvi motorja tudi spustijo. Začetna napetost, čas zagona in čas ustavljanja so nastavljivi prametri. Potrebna je dodatna zaščita motorja pred preobremenitvijo (npr. zaščitno motorsko stikalo).

Naprednejše naprave vsebujejo tudi meritev toka in lahko zaženejo motor s konstantnim tokom, ki ga nastavimo. Zaščita motorja je tukaj integrirana v napravi. Parametri se nastavljajo z vrtljivimi in DIP stikali ali preko posluževalnega panela s prikazovalnikom. Možna je vezava takšnega mehkega zagona v notranji trikot (»inside delta«), pri čemer lahko uporabimo za faktor 1,73 manjšo napravo (po moči) kot je motor.

Eaton nudi dve družini naprav za mehki zagon:

 • DS7:
   • moči 7,5 - 110 kW pri 400 V,
   • vgrajen »by-pass« kontaktor,
   • dvofazna regulacija napetosti z asimetričnim proženjem,
   • trije nastavljivi parametri (vrtljivo stikalo),
   • opcijsko komunikacijski vmesnik SmartWire – DT.

 

 •   S801/S811:
   • moči 18,5 - 525 kW pri 400 V,
   • vgrajen »by-pass« kontaktor,
   • trifazna regulacija napetosti,
   • vgrajena zaščita motorja pred preobremenitvijo,
   • parametri nastavljivi z vrtljivimi in DIP stikali (S801),
   • posluževalni panel s prikazovalnikom za nastavitev parametrov (S811),
   • opcijski komunikacijski mesniki Modbus, Ethernet (S811).

 

Nazaj