Operacijski paneli

Kadar govorimo o posluževalnih panelih v industriji, imamo v mislih napravo, ki nam ponuja prikaz nekega procesa (lahko v tekstovni obliki, lahko v obliki sheme ali vizualnega prikaza), hkrati pa nam omogoča, da s tipkovnico ob samem prikazu (ali v prikazu, v kolikor imamo ekran, ki je aktiven na dotik – »touch-screen«) vplivamo na proces in spreminjamo ukaze, nastavitve, odzivne čase ipd. V svetu je za takšne sisteme precej uveljavljen izraz HMI – »Human – Machine Interface«, ki nam že sam po sebi pove, da so posluževalni paneli vmesnik med človekom in strojem. V kolikor razumemo ta odnos med človekom in strojnim procesom bolj široko, v to skupino spadajo tudi bolj zahtevne variante posluževalnih panelov oz. sistemov, med katerimi so tudi industrijski računalniki.

Nazaj