Položajna (končna) stikala

Končna stikala različnih dimenzij in namenov (glede na različne standarde) so prirejena za delo v eksplozijsko ogroženem okolju.

Nazaj