Proizvodi podjetja Klöpper-Therm

Podjetje Klöpper-Therm nudi inženiring, proizvodnjo, dobavo, montažo in zagon inovativnih in učinkovitih tehničnih rešitev na področju industrijskih grelnih sistemov s posebnim poudarkom na rešitvah za eksplozijsko ogroženo okolje.

Proizvodni program:

  • grelniki in toplotni izmenjevalniki za kemično, naftno-predelovalno, farmacevtsko, tekstilno, papirniško in jeklarsko industrijo,
  • držalni grelniki za zagotavljanje enakomerne ali minimalne dovoljene temperature pri cevovodih, črpalkah, cisternah,
  • posebne izvedbe grelnikov npr.: za ogrevanje reaktorjev ali temeljev pri cisternah,
  • površinski grelniki in grelci za zaščito pred prenizkimi temperaturami pri mostovih, klančinah, objektih,
  • ogrevalniki vode z vgrajenimi elektrodami v tlačnih posodah, npr.: za ogrevanje komunalnih in industrijskih voda.

Dodatne informacije

Kloöpper-Therm proizvodni program (248kb)

Sorodne vsebine

 

Grelniki

Grelni kabli

Krmilje grelnikov

Proizvodi podjetja Elmess

Grelniki razdelilcev

Nazaj