Sistemi za centralno napajanje zasilne razsvetljave

STAHL
Zasilna razsvetljava je lahko napajana

  • lokalno (v vsaki svetilki za zasilno razsvetljavo je nameščena baterija) ali
  • centralno (skupno napajalno mesto za clotno zasilno razsvetljavo).

Zaradi tega sisteme za napajanje zasilne razsvetljave najdemo tudi pri podjetju Stahl.

 

Sorodne vsebine

Instalacijska tehnika

Vtične kombinacije

Krmilna in signalna oprema

Spončne in krmilne omarice

Položajna (končna) stikala

Bremenska in motorska zaščitna stikala

Stikalni in distribucijski sistemi

Krmilna tehnika v ohišjih z nadtlakom

Signalna in nadzorna tehnika

Električna oprema za cevne instalacije

Nazaj