SmartWire-Darwin

SmartWire-Darwin je komunikacijski sistem za industrijsko stikalno opremo, ki temelji na konceptu nenehnega razvoja v krmilnih stikalnih blokih. V veliki meri zmanjšuje krmilno ožičenje in s tem povezane stroške. Optimizacija je prisotna na vseh korakih življenjskega cikla stroja ali sistema. Prične se s projektiranjem, nadaljuje z montažo in zagonom, prednosti pa prinaša tudi končnemu uporabniku.

Prednosti sistema SmartWire-Darwin

 • Tehnologija Darwin deluje s standardnimi komponentami. To pomeni da ni potrebno spremeniti načina reševanja problemov, rešitev je poceni, razpoložljivost stroja je velika, ni podvajanja zaloge itd. En sistem za motorje do 1600 A.
 • Moduli se naslavljajo preprosto, s pritiskom na gumb. Naslavljanje z DIP-stikali ni potrebno. Nov sistem ne zahteva posebnih novih znanj.
 • Sistem je preprost in prinaša velik prihranek časa. Iskanje in odpravljanje napak v ožičenju je stvar preteklosti, saj sistem ne omogoča napak v ožičenju.

Rezultat naštetih prednosti je pregledno načrtovan kompaktni krmilni stikalni blok.

Slika 1 – SmartWire-Darwin je komunikacijski sistem za industrijsko stikalno opremo, ki predstavlja optimizacijo na vseh korakih življenjskega cikla stroja ali sistema

Elementi sistema

Sistem SmarWire-Darwin je v osnovi izveden iz klasičnih komponent (kontaktorji, motorski zaganjalniki, tipke, ...) pri katerih so dodani SWD-komunikacijski elementi, ki so med seboj povezani s SWD-kablom in preko komunikacijskega vmesnika povezani na standardni krmilni sistem.

Osnovni gradniki sistem

 1. Komunikacijski vmesnik SWD
 2. RMQ Titan krmilno signalni elementi za vgradnjo v ohišje
 3. Elementi za prehod skozi steno krmilnega stikalnega bloka
 4. Vhodno/izhodni moduli SWD
 5. SWD-moduli za priključitev motorskih zaganjalnikov ali kontaktorjev
 6. Mrežni zaključni upor
 7. Okrogli kabel SWD
 8. RMQ Titan krmilno signalni elementi za vgradnjo na vrata
 9. Ploščati kabel SWD
 10. Element za povezavo ploščatih SWD-kablov
 11. Napajalni modul
 12. Programsko orodje SWD-Assist

Slika 3 – Pregled elementov SWD

Sorodne vsebine

Krmilno-signalni elementi

Končna, tlačna in nivojska stikala

Krmilnorelejni modul easy

Pomožni kontakorji in časovni releji

Varnostni moduli

Nadzorno-zaščitni moduli

Močnostni kontaktorji

Motorski zaščitni releji

Odmična stikala

Motorska zaščitna stikala

Močnostni odklopniki in bremenski ločilniki

Krmilni transformatorji

Plastična ohišja

Približevalna stikala

Nazaj