Varnost na strojih in napravah

Varnost strojev, naprav in opreme je v Evropski uniji urejena z direktivami in EN-normativami. Glavni namen standardov je poenotiti minimalne varnostne zahteve. Podrobnosti o izdelavi naprave z varnostnega in projektantskega stališča so določene v harmoniziranih standardih, ki podpirajo določeno smernico.

Oprema za izvajanje varnostnih funkcij

Varnost strojev in ljudi mora biti zagotovljena skozi celoten življenjski cikel stroja. Za zagotovitev varnosti ljudi na strojih je potrebna uporaba varnostnih komponent, kot so tipke za izklop v sili, varnostne zavese, pozicijska stikala itd.

Nudimo vam vrhunsko opremo za varnost na strojih in napravah podjetij EatonDold, in Jokab Safety.

  Nazaj