Varnostne bariere

Varnostne bariere so namenjene galvanskemu ločevanju signalov. Lahko jih uporabljamo tudi za ločitev signalov med eksplozijsko ogroženim in varnim okoljem. Glede na različne izvedbe so uporabne praktično za vse poznane aplikacije.

Nazaj