Elektroenergetika

Oprema in sistemi

Področji energetike in elektroenergetike sta eni izmed ključnih prioritetnih področij, zato so vse izboljšave na teh področjih z vidika tehnološkega napredka ključne za nadaljnji razvoj povezanih tehnologij. Naše rešitve s področja proizvodnje in distribucije električne energije so osnovane na več kot:

  • 15-letnih izkušnjah in referencah strokovnjakov, inženirjev s področja  projektiranja in izvedbe sistemov vodenja, avtomatizacije in oskrbe;
  • usmerjenosti koncerna Kolektor na področje elektroenergetike v  proizvodnji in distribuciji opreme (transformatorji, nizkonapetostna  stikalna oprema, sistemi za nadzor in vodenje) ter razvoju in izgradnji celovitih rešitev.

ElektroenergetikaStikalni bloki Eaton

Izvajamo inženiring in tehnološke rešitve na naslednjih pogramih: