Sekundarni sistemi v EE

Skupaj s hčerinskim podjetjem Kolektor IGIN d.o.o. delujemo na naslednjih področjih:

  • Inženiring na področju sekundarne opreme in sistemov v energetiki;
  • Izvedba kompleksnih sistemov zaščite in vodenja;
  • Izvedba tovarniških preizkusov (FAT) in spuščanja v pogon (SAT), parametriranja ter funkcionalnih in zagonskih preizkusov zaščite, vodenja in meritev;
  • Svetovanje na področju zaščite in vodenja elektroenergetskih sistemov;
  • Načrtovanje in izvajanje rednih letnih preizkusov zaščite;
  • Izvajanje analiz in meritev v elektroenergetskem sistemu.