Otvoritev čistilne naprave v industrijski coni Ruma v Srbiji

09.04.2019

V marcu 2019 je bila slovesna otvoritev nove čistilne naprave v industrijski coni Ruma v Srbiji, ki občini prinaša sodoben objekt z možnostjo razširitve zmogljivosti in sledenja razvoja nadaljnih naložb.

Investicija, sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo Republike Srbije, je primarno namenjena francoskemu podjetju Hutchinson, ki v svoji tovarni v Srbiji izdeluje cevi iz plastičnih materialov ter gume za visoke in nizke pritiske v avtomobilski industriji, zaposluje preko 1350 delavcev in je izredno pomembno za nadaljni razvoj občine.

Kolektor Sisteh je kot glavni izvajalec skupaj z nekaterimi srbskimi lokalnimi podjetji poskrbel za celoten projekt, od zasnove, projektiranja, izdelave kompletne dokumentacije za pridobitev dovoljenj in za izgradnjo, do gradnje na ključ, vključno s tehnologijo. Nova čistilna naprava deluje s kombinacijo fizikalno - kemijskih procesov za odstranjevanje suspendiranih snovi in prisilne oksidacije raztopljenih organskih snovi z ozonom, kar omogoča učinkovito čiščenje kompleksnih odpadnih vod.

Postopki za izgradnjo nove čistilne naprave so se pričeli v začetku leta 2018. Gradnja je bila zaključena v pogodbenem roku v januarju 2019, po  izvedenem poskusnem obratovanju pa od marca dalje proces prečiščevanja vode deluje v polni funkciji.

Kot je na slavnostni otvoritvi poudaril Dragan Stevanović, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Republike Srbije,  se občina Ruma s tovrstnimi investicijami v zadnjih letih uvršča med najrazvitejše srbske občine. Temeljni cilj projekta je bil, da se zagotovi čiščenje odpadnih voda skladno z zahtevami zakonodaje in s tem zagotovi trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. Rezultati fizikalno-kemijskih analiz odpadnih voda iz omenjene tovarne so v preteklosti močno presegli dovoljene vrednosti parametrov, ki so predpisane za izpust v kanalizacijski sistem Rume. Z novo čistilno napravo pa je dosežena zaščita in urejeno odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode.

Čistilna naprava Ruma

Nazaj | Arhiv