Z uvedbo novih programov UTILIS, BERMAD in A.R.I. do celovite ponudbe vodooskrbnih sistemov

03.09.2018

Skladno s strategijo ponujanja naprednih tehnoloških rešitev in vrhunske tehnološke opreme je Kolektor Sisteh na programu Vodne tehnologije razširil svojo ponudbo s prevzemom programov podjetja H20 skupina d.o.o.:

  • UTILIS za rešitve satelitskega radarskega odkrivanja puščanj vodooskrbnih sistemov

UTILIS je vodilni svetovni ponudnik  za rešitve satelitskega radarskega odkrivanja puščanj vodooskrbnih sistemov  in omogoča redne periodične satelitske radarske preglede vodooskrbne mreže na mesečni, tromesečni ali polletni ravni. Rezultat vsakega pregleda je grafično in tabelarno poročilo o puščanjih vode z indikacijo lokacij puščanja vode in z barvno indikacijo ocenjene verjetnosti puščanja vode na vizualni osnovi Google Maps ali Google Satelite. Ponavljajoče periodično izvajanje odkrivanja puščanj in ažuriranje poročil o puščanjih vode omogoča upravljalcem vodooskrbnih sistemov usmerjeno planiranje in sledenje rezultatov operativnih del in ukrepov za odpravljanje okvar na sistemu

  • BERMAD za rešitve hidravličnega upravljanja vodooskrbnih sistemov

BERMAD je vodilni, globalno prisoten ponudnik širokega nabora robustnih in zanesljivih hidravličnih rešitev za upravljanje sistemov za vodooskrbo in ima preko 50 let izkušenj. Rešitve so zasnovane za enostavno vzdrževanje, dolg življenjski ciklus in širok razpon uporabe na področjih vodovodnih, kanalizacijskih in namakalnih sistemov, rudarstva, gradbeništva in protipožarne zaščite.

  • A.R.I. z rešitvami za zaščito sistemov za transport tekočih medijev

A.R.I. je vodilni svetovni proizvajalec in ponudnik rešitev za zaščito sistemov za transport tekočih medijev s preko 40 let izkušenj v zagotavljanju zanesljivosti in inovativnosti. A.R.I. ponuja kompletno linijo zračnih ventilov, kontrolnih ventilov, regulacijskih ventilov, reducentov pretoka (UFR), kakor tudi analiz na podlagi lastnih programskih orodij za dimenzioniranje in postavljanje zračnih ventilov.


Skupni imenovalec vsem ponudnikom je usmerjenost v povečevanje učinkovitosti in zanesljivosti ter v stroškovno optimizacijo obratovanja, upravljanja in vzdrževanja vodooskrbnih (vodovodnih, kanalizacijskih, namakalnih, protipožarnih, tehnoloških, ogrevalnih ipd.) sistemov.

Nazaj | Arhiv