Združitev podjetij Kolektor Sinabit in Kolektor Synatec

12.11.2014

Področje energetike in industrijske tehnike v okviru koncerna Kolektor pridobiva čedalje pomembnejšo vlogo. V prihodnjih letih nameravamo na tem segmentu pomembno razširiti obseg našega poslovanja in našim partnerjem ponuditi nove rešitve in produkte. V sklopu ukrepov za uresničitev naših ciljev smo se odločili za konsolidacijo dejavnosti družb KOLEKTOR SINABIT d.o.o. in KOLEKTOR SYNATEC d.o.o., v okviru ene gospodarske družbe. Obe navedeni družbi sta namreč poslovali prav na področju energetike in industrijske tehnike, njuni dejavnosti pa sta se medsebojno pomembno dopolnjevali.

V preteklih mesecih smo izvedli vse potrebne aktivnosti, na podlagi katerih je Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 29. 10. 2014 v sodni register vpisalo združitev družb Kolektor Sinabit in Kolektor Synatec. Združitev obeh družb za poslovne partnerje predstavlja dodano varnost, saj smo postali večje in kapitalsko močnejše podjetje, kar zagotavlja dodatno stabilnost in krepi zaupanje, da bomo še naprej redno in v celoti izpolnjevali naše obveznosti.
Po vpisu združitve v sodni register smo družbi KOLEKTOR SYNATEC d.o.o. spremenili ime  v KOLEKTOR SISTEH d.o.o., sedež družbe smo prenesli v Ljubljano, nov pa je seveda tudi poslovni naslov. Hkrati smo v Idriji in Mariboru registrirali poslovni enoti družbe KOLEKTOR SISTEH d.o.o. Poslovna enota družbe v Idriji bo nadaljevala z izvajanjem dejavnosti, ki jo je do združitve izvajala družba Kolektor Synatec na lokaciji Idrija, medtem ko bo poslovna enota družbe v Mariboru nadaljevala z izvajanjem dejavnosti, ki jo je do združitve izvajala družba Kolektor Synatec v Mariboru preko tam odprte pisarne.
Z vpisom spremembe imena in sedeža podjetja v sodni register dne 12. 11. 2014 se za vse poslovne dogodke (dobave, storitve in druga poslovna razmerja) uporabljajo podatki družbe KOLEKTOR SISTEH:

Polno ime družbe:       KOLEKTOR SISTEH Sistemi in tehnologije d.o.o.
Skrajšano ime družbe:  KOLEKTOR SISTEH d.o.o.
Sedež:    Ljubljana
Poslovni naslov:  Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana - Črnuče
Matična številka: 5536529000
ID za DDV:    SI73308099
TRR:    

04752-0000150206 pri Nova KBM d.d. Maribor

02244-0255080943 pri Novi LB d.d. 30000-0001029885 pri Sberbank d.d.

Direktorji: Stojan Kokošar, Jernej Hrovat, Branko Bolko

Spremenili smo naslov za elektronsko pošto, in sicer nam od sedaj naprej lahko pišete na tjtufiAlpmflups/dpn. Vse informacije v zvezi z novonastalim podjetjem so vam na voljo na spletni strani http://www.kolektorsisteh.com.

Nazaj | Arhiv