V EGP Škofja Loka informatizirali in avtomatizirali proizvodnjo

14.09.2006

EGPV hudi tržni tekmi je pomemben vsak odstotek povečanja   produktivnosti,« pravi Aleksander Troha, direktor Embalažnega grafičnega   podjetja EGP iz Škofje Loke, v katerem kar 40 odstotkov proizvodnje   zavzema izdelava škatel in embalaže za farmacevtsko industrijo. S 126   zaposlenimi in z dobrima dvema milijardama načrtovanega prometa v   letošnjem letu, se podjetje uvršča v sam vrh slovenske kartonažne   industrije. Z avtomatizacijo in informatizacijo proizvodnje, ki so jo   zaključili pred kratkim, bodo svoj tržni položaj še utrdili.

V podjetju so konec junija zaključili testno obdobje   informatizacije in avtomatizacije proizvodnje, v katero so vključili   tiskarske stroje, dodelavne stroje in ročna zajemna delovna mesta.   Projekt vključuje integracijo sistema sinaproTISKAR, ki so ga skupaj s   strokovnjaki podjetja Kolektor Sinabit prilagodili EGP-jevim potrebam  in  infrastrukturi.

Kot je povedala Tonči Cerar, svetovalka direktorja v  podjetju  Kolektor Sinabit, je bila to prva prilagoditev programske  rešitve  sinaproTISKAR posebej za kartonažno industrijo, saj so doslej  sistem  uporabljali v tiskarnah. »Projekt je zahteval veliko angažiranja  in  dela. Verjamem, da bo prinesel tudi ustrezne rezultate,« poudarja  Aleksander Troha in  dodaja, da 'tektonskih' premikov ne pričakujejo,  saj je proizvodnja v  podjetju EGP že sedaj precej optimizirana.  »Govorimo o nekaj odstotkih.  Gre za tiste drobne malenkosti, ki nas  bodo v prihodnje ločevale od  konkurentov in zaradi katerih bo naše  poslovanje še boljše.«

»Nesporne pridobitve avtomatizacije proizvodnje so:  spremljanje  proizvodnje, kar zagotavlja neposreden nadzor nad delom v  vsakem  trenutku; možnost ukrepanja na osnovi informacij z možnostjo  poseganja v  sistem na daljavo; hitro in preprosto časovno terminiranje  delovnih  operacij; pa tudi poenostavljeno pridobivanje podatkov. Vse te   pridobitve nam bodo v prihodnje pomagale zagotoviti še bolj  konkurenčno  proizvodnjo,« je povedal Andrej Eržen, vodja proizvodnje v  podjetju EGP.

»Podatki meritev dejansko opravljenega dela nam bodo v pomoč  pri  boljšemu načrtovanju in s tem pri boljšemu izkoriščanju strojev,   kapacitet, časa, natančnejšega držanja rokov…« pa ocenjuje direktor   Troha in dodaja, da so podjetje Kolektor Sinabit izbrali po preučitvi   trga in opravljeni analizi domačih in tujih ponudnikov. »Veliko je   pomenila referenca, ki jo ima Kolektor Sinabit v Gorenjskem tisku.   Sodelovanje je bilo ves čas projekta korektno in uspešno,« je povedal   Troha.

Posebnost, na katero opozarjajo v večini podjetij, kjer  uvajajo sisteme  informatizacije in  avtomatizacije, pa je komunikacija z  zaposlenimi.  Tudi v podjetju EGP so na dotik občutljivi zasloni in  čitalci za zajem  črtne kode med zaposlenimi najprej naleteli na  nezaupanje in  negodovanje. »Na začetku je bilo veliko težav in napak,  saj ljudje težko  sprejemamo novosti. Zdaj, po končanem testnem obdobju,  je odziv zelo  dober, saj že več kot dva meseca ni nobenih pripomb.  Sistem je  uporabniku prijazen in zaposleni ga učinkovito uporabljajo,«  je povedala Anita Lubec, koordinatorica projekta v podjetju EGP.  

V avtomatizacijo je vključenih dvanajst strojev in štiri  ročna zajemna  delovna mesta, ki pokrivajo več kot 20 ročnih delovnih  mest in nekaj  manjših dodelavnih strojev. Na strojih se podatki  osvežujejo nekajkrat  na minuto in prikazujejo za katero delovno mesto  gre, kateri delovni  nalog se izvaja na posameznem stroju, katera naloga  se izvaja (npr.  priprava, obratuje, malica), kdaj je stroj začel  obratovati in kdaj je  prenehal, hitrost s katero obratuje in število  izdelkov, ki je bilo v  tem času izdelano. sinaproTISKAR poleg  aktualnega prikaza trenutnega  stanja omogoča tudi arhiviranje in  pregled zgodovine podatkov, ki jih je  mogoče primerjati skozi čas in po  posameznih strojih.

Poleg programske opreme so pri Kolektor Sinabitu pripravili  funkcionalno  specifikacijo, poskrbeli pa so tudi za izgradnjo  industrijskega omrežja  po proizvodnji in na delovna mesta namestili vso  potrebno strojno  opremo. Sistem so v celoti prilagodili že obstoječim  proizvodnim  procesom in niso v ničemer spreminjali poteka proizvodnje,  kar je zlasti  pomembno za hitro sprejetje novega sistema med  zaposlenimi. Sistem  poleg »on-line« spremljanja poteka  proizvodnje, zajema podatkov  in poročanja omogoča tudi popravke  delovnih nalogov na daljavo, popolno  sledljivost in izmenjavo podatkov s  poslovnim informacijskim sistemom.

Nazaj | Arhiv