Slovensko znanje cenijo tudi pedantni Švicarji - primer v Geoplin Plinovodih

15.06.2006

Geoplin PlinovodiPri posodobitvi merilno-regulacijskih postaj v Geoplin Plinovodih   sodelovali tudi Slovenci. Multinacionalka Emerson Process Management   (www.emersonprocess.com), s sedežem v Švici, velja za enega največjih   dobaviteljev industrijske procesne opreme ter sistemov za   avtomatizacijo, vodenje in nadzor industrijskih procesov, tudi na   področju energetike. Emerson svoje partnerje in podizvajalce izbira   pazljivo in premišljeno, zato ima za slovensko podjetje Kolektor Sinabit   sodelovanje z njimi še toliko večji pomen. Kot Emersonovi podizvajalci   so posodobili nadzorne sisteme na dveh merilno regulacijskih postajah   podjetja Geoplin Plinovodi.

Kolektor Sinabitovi strokovnjaki so sodelovali pri menjavi  in  posodobitvi krmilno-nadzorne opreme in programske opreme na mejni   primo-predajni točki v Šempetru pri Novi Gorici in na glavni   merilno-regulacijski postaji v Vodicah pri Ljubljani. Ker gre za   eksplozijsko ogrožena območja, zahtevajo tovrstna dela posebno pozornost   in visoko usposobljenost. »Specifika sodelovanja pri tem projektu se   nanaša na merjenje pretoka plina, saj se na podlagi tega zaračunava   poraba plina za posamezne odjemalce. Ker je plin zelo stisljiv, je pri   meritvah pretoka potrebno upoštevati tudi tlak, temperaturo in sestavo   plina po AGA priporočilih (American Gas Association Reports) in ISO   standardih,« pojasnjuje Simon Vidmar, vodja projekta pri podjetju   Kolektor Sinabit. Ob tem dodaja, da so podobnih nalog že vajeni, saj so   procese avtomatizacije že opravljali v nekaterih drugih eksplozijsko   nevarnih območjih.
Kot je povedal Borut Mlakar, direktor podjetja Intenta, ki  je v  Sloveniji generalni zastopnik Emersona, so se za Kolektor Sinabit   odločili na podlagi njihovih predhodnih izkušenj in strokovnosti. »V   podjetju Kolektor Sinabit smo našli kompetentnega sogovornika, ki je   cenovno ugodnejši od dosedanjih tujih izvajalcev, kar je med drugim tudi   posledica prostorske bližine. Izkazali so se s fleksibilnostjo in   posluhom za naročnika, saj so bili za naše želje nenehno na voljo,«   pravi Mlakar.
Frank Tietjen, švicarski projektni vodja družbe Emerson  Process  Management, pa je poudaril, da sta bili za uspeh projekta  ključnega  pomena izjemna zavzetost in trud lokalnega inženirskega  partnerja.  »Kolektor Sinabitov inženirji so razvili celotno  funkcionalno  specifikacijo, uporabniške priročnike in uporabniški  vmesnik nadzornega  sistema DeltaV v slovenskem jeziku. Znanje lokalnega  jezika je zelo  pospešilo izvedbo projekta, hkrati pa je Kolektor  Sinabitovo  izobraževanje uporabnikov v slovenščini pomembno pripomoglo k  dobremu  razumevanju in hitri usvojitvi novega sistema med uporabniki,«  je  povedal Tietjen.

Nazaj | Arhiv