Uvedba sistema za avtomatizirano vodenje šaržne proizvodnje

16.03.2006

Lek V farmacevtski družbi Lek, članu skupine Sandoz, so pred kratkim   implementirali novo programsko opremo za avtomatizirano vodenje šaržnih   procesov. Sistemsko orodje, ki so ga razvijali skupaj s podjetjem   Kolektor Sinabit so poimenovali sinapro@Batch in ga zasnovali optimalno   glede na potrebe Lekove procesne proizvodnje farmacevtskih učinkovin.

»Uvedba programske rešitve sinapro@Batch je pripomogla k  večji  produktivnosti, predvsem pa k boljši kakovosti, ki jo omogoča   ponovljivost proizvodnih procesov. Poleg tega sinapro@Batch s   preprostimi korekcijami proizvodnih receptur omogoča tudi optimizacijo   proizvodnje,« ocenjuje Uroš Prosen, inženir za avtomatizacijo in   energetski menedžer v družbi Lek, ter ob tem poudarja, da je glavna   prednost programa sinapro@Batch njegova preprostost.

Program so implementirali v obratih kemijske proizvodnje  aktivnih  farmacevtskih učinkovin v Lendavi in Mengšu, in sicer v  rekordnem času  dobrega pol leta. Trenutno s pomočjo sinapro@Batch-a  upravljajo  proizvodnjo dveh ključnih Lekovih izdelkov: Klavulanske  kisline, ki je  ena izmed najpomembnejših komponent zdravila Amoksiklav,  ter  Simvastatina, učinkovine za izdelek Sandoza (Novartis).

Program je mogoče enostavno in hitro prilagoditi  specifičnostim procesa,  ki se od učinkovine do učinkovine lahko močno  razlikujejo. V lendavskem  obratu je bilo obdobje testiranja in  prilagajanja zaključeno zelo  hitro, že po nekaj serijah, ciljni  izkoristki pa so bili doseženi že v  uvajalni fazi. To je bil tudi eden  od glavnih kritičnih faktorjev  tveganja, na katerega so v Leku ciljali z  uvedbo nove programske opreme.

Ključni razlog za uvedbo programa je bilo zagotavljanje  kakovosti in s  tem ponovljivosti proizvodnje, za kar so v Leku  potrebovali cenovno  ugodno in hkrati učinkovito orodje. Kot je pojasnil  Uroš Prosen,  tovrstne programske rešitve na trgu sicer že obstajajo,  vendar so  relativno drage in, kar je še pomembneje, največkrat  preobširne in  prezapletene za uporabnike. »V družbi Lek smo želeli  čimbolj preprost  sistem; enostaven za vzdrževanje, za razumevanje in za  uporabo. Skozi  faze razvoja smo v Leku namreč spoznali, da preobsežna  programska oprema  pogosto pomeni neobvladljivost, ki je povrhu tudi  ekonomsko  neupravičena, saj ni izkoriščena v celoti. Rešitev, ki ni  prezapletena,  pa je posledično tudi cenovno ugodnejša,« poudarja Prosen  in dodaja, da  gre v primeru sinapro@Batch-a po grobih ocenah približno  za tretjinski  do polovičen strošek sorodnih produktov, ki so trenutno  na trgu.

Glavna prednost sinapro@Batcha je torej preprosta uporaba za  vse  sodelujoče v procesu. »Program sinapro@Batch omogoča intuitivno  uporabo,  odlikuje pa ga tudi všečna grafična podoba, saj smo precej  časa  posvetili kreiranju vnosnih ekranskih prikazov,« je povedal  Prosen.  Program je zasnovan tako, da je vanj mogoče vključiti tako  elektronski,  kot tudi digitalni  podpis. Podjetju hkrati omogoča  elektronski način  dokumentiranja proizvodnih operacij, arhiv, zgodovino  in popolno  sledljivost. Pomembno je, da je integralni del sistema  vodenja in  proizvodnje in je sposoben interakcije z vsemi drugimi  informacijskimi  sistemi v podjetju.

»Program, ki je razvit v skladu z mednarodnim standardom za  šaržne  procese ISA S88-01, je v celoti plod domačega znanja. Ustvarjali  smo ga  približno eno leto, in sicer pet Kolektor Sinabitovih  razvijalcev in dva  Lekova strokovnjaka. V razvoj smo vložili okoli  50.000 eurov.  sinapro@Batch je maksimalno prilagojen željam naročnika  in načinu dela v  Lekovi proizvodnji, vendar pa je bil ustvarjen za  splošen namen in je  primeren tudi za za vse tiste gospodarske panoge,  kjer izvajajo  recepture v proizvodnem procesu, denimo v kemiji,  farmaciji,  petrokemiji, prehrambeni industriji, papirništvu…« je  povedal Marko Mandelj,  tehnični direktor PT v podjetju Kolektor  Sinabit, medtem ko je Uroš  Prosen dodal, da je sodelovanje z Kolektor  Sinabitom potekalo zelo  uspešno, hitro in konstruktivno. »Kolektor  Sinabit je bilo prvo  podjetje, ki je razumelo naše zahteve in  pričakovanja ter se nanje zelo  hitro odzivalo.« Pri Kolektor Sinabitu  načrtujejo, da bodo v prihodnje  pripravili tudi prilagojeno in  poenostavljeno izpeljanko sinapro@Batcha  za manjše naročnike in manj  obsežne procese.

Nazaj | Arhiv