Prenovljena in posodobljena vodarna Malni

15.10.2018

Petkovo uradno odprtje prenovljene vodarne Malni pomeni zaključek enega večjih infrastrukturnih projektov zadnjih let v Sloveniji.

Gre za več kot 41 milijonov evrov vreden projekt za oskrbo s pitno vodo v porečju Ljubljanice, v okviru katerega so na območju občin Postojna in Pivka zgradili in izboljšali cca 62km cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališča oziroma prečrpališča, 2 zajetji vode, 2 vodarni s tehnologijo prečiščevanja z ultrafiltracijo, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt. Osnovni namen projekta je bil  zagotovitev ustrezne infrastrukture za nemoteno oskrbo s pitno vodo ter učinkovitejše uporabe pitne vode.

V lanskem letu je bila tako v uporabo predana Vodarna Korotan, kjer smo prav tako sodelovali v enakem obsegu kot na pravkar uradno odprti Vodarni Malni. Pri rekonstrukciji obstoječe vodarne smo namreč z novo tehnologijo priprave vode in CNS sistemom sodelovali tudi strokovnjaki Kolektor Sisteha. V vodarni Malni smo uvedli sodobno tehnologijo ultrafiltracije, vključno z dobavo, montažo, zagonom in poskusnim obratovanjem. V zajetje smo vgradili črpalke skupne kapacitete 150l/s. Vodarna Malni nam je predstavljala zahteven energetski izziv, saj je višinska razlika med zajetjem in rezervoarjem za nadaljno distribucijo kar 210m. Nadgradnja vodarne je vključevala tudi  avtomatizacijo in uvedbo sistema nadzora delovanja same vodarne ter tudi nadzora in upravljanja celovitega vodovodnega sistema z vodohrani, raztežilniki, črpališči in merilnimi jaški (telemetrijo). Z uvedbo enovitega centralnega nadzornega sistema smo tako naročniku omogočili učinkovito upravljanje s celotnim vodovodnim sistemom, vključno z vsemi spremljajočimi objekti.

Vir: https://www.postojna.si/objava/156480

 

 

 Nazaj | Arhiv