V Belinki dogradili sistem vodenja in nadzora proizvodnje

18.01.2006

BelinkaProizvodnja vodika in vodikovega peroksida sodi med zelo zahtevne   kemijske procese, ki potekajo v podjetju Belinka Perkemija. Ker taki   obrati sodijo med eksplozijsko ogrožena območja, je odločilnega pomena,   da jih upravljajo čimbolj zanesljivi sistemi. V Belinki za proizvodnjo   vodikovega peroksida že nekaj časa uporabljajo Emersonov sistem vodenja   in nadzora DeltaV, letos pa so mu dodali še sklop za krmiljenje  sistema  čiščenja vodika. Tako so informacijsko povezali dva obrata v  celovit  sistem, ki mu letos nameravajo dodati še nov DeltaV sistem za  vodenje  proizvodnje vodika. Posodobljen sistem so pripravili in  implementirali z  domačim znanjem, skupaj s podjetjem Kolektor Sinabit.

»Proizvodnja vodika, čiščenje vodika in proizvodnja  vodikovega  peroksida so naši najbolj zahtevni procesi in zato tu  uporabljamo  najbolj sodobne sisteme vodenja in  nadzora, med katere  sodi tudi  DeltaV,« je povedal tehnični direktor Slavko Flajs. Ena izmed   poglavitnih prednosti te rešitve je tudi ta, da lahko program sistema   DeltaV popravljajo med obratovanjem procesa. »Med obratovanjem lahko   menjamo parametre, spreminjamo pogoje, dodajamo nova merjenja v obratu,   kar pomeni, da se na podlagi novih podatkov vzpostavi tudi novo,   spremenjeno krmiljenje,« pojasnjuje Flajs. Poleg tega so prednosti   novega sistema tudi boljša vizualizacija, arhiviranje podatkov, lažja   optimizacija regulacijskih zank, redundančnost, hitro in preprosto   detektiranje napak in velika prilagodljivost.
Omenjene lastnosti so posebej pomembne zato, ker proizvodnja  vodika,  glavne sestavine vodikovega peroksida, teče 24 ur na dan,  neprekinjeno  vse leto, zaustavi in zažene pa se le enkrat letno.  Ponovni zagon traja  nekaj dni, saj sistem deluje pri visoki  temperaturi, kar pomeni, da ga  morajo postopoma ohlajati in ponovno  ogrevati. Takšen sistem torej ne  dopušča pogostih vklopov in izklopov,  ampak je vsako popravilo, če je le  mogoče, potrebno opraviti med  obratovanjem.
»DeltaV je najsodobnejši integriran DCS sistem, ki s svojo   funkcionalnostjo zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje tudi najbolj   zahtevnih tehnoloških postopkov. Omogoča lažje vodenje tehnološkega   procesa, doseganje boljših tehnoloških parametrov, enostavno nastavitev   in pripravo regulacijskih zank. Poleg tega ima integrirano tudi orodje   za vodenje šaržnih sistemov, podpira industrijske standardne   komunikacije kot so Fieldbus, Profibus in Modbus za povezavo s   procesnimi napravami. Poleg tega omogoča programom za vzdrževanje   procesne merilne regulacijske opreme enostaven in on-line dostop do   podatkov,« pojasnjuje Marko Mandelj, tehnični direktor PT  podjetja  Kolektor Sinabit, in dodaja, da ima sistem DeltaV vgrajeno  vrsto  naprednih funkcij za optimizacijo in lažje vodenje proizvodnje kot  so  orodje za nastavitev PID regulatorjev, vgrajene ima funkcije za  fuzzy  regulator, adaptivne regulatorje, orodja za napovedovanje  dogodkov,  orodja za samodiagnostiko in spremljanje sistema. 
Posodobljen sistem omogoča tudi popoln arhiv in sledljivost  procesov,  saj beleži vse dogodke v procesu in s pomočjo prikazov  dogajanj v  procesu omogoča optimizacijo procesov tako z ekonomskega kot  tudi  tehnološkega stališča. Sistem DeltaV je pisan na kožo procesni   industriji, saj ji omogoča enostavno uvedbo sistemov vodenja v   tehnološko zapletene procese z vrsto regulacijskih zank. Kot poudarja   Slavko Flajs, sistem čiščenja vodika z novim sistemom poteka pod bolj   definiranimi tehnološkimi pogoji, kar vodi k večjemu izkoristku procesa.   Omenjeni sistem DeltaV je povsem samostojen in se programsko samodejno   prilagaja obremenitvi obrata, tako da proces vedno deluje optimalno.
Podjetje Belinka Perkemija je vodilni proizvajalec  peroksidnih spojin na  območju srednje in jugovzhodne Evrope. Vodikov  peroksid, ki ga letno  proizvedejo do 20.000 ton, se v glavnem porablja  za lastno proizvodnjo  natrijevega perborata – surovine za proizvodnjo  detergentov, ki  predstavlja glavni tržni izdelek. Preostanek peroksida  prodajo  porabnikom peroksida, ki so predvsem proizvajalci celuloze in  papirja  ter tekstilna, kemična ter prehrambena industrija.

Nazaj | Arhiv