Eden največjih projektov oskrbe s pitno vodo pri koncu

11.01.2019

Projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« je partnerski projekt Občine Kočevje, Občine Sodražica in Občine Ribnica. Glavna cilja projekta sta zagotoviti dostop do kakovostne pitne vode za 25.180 ljudi iz občin Kočevje, Ribnica in Sodražica ter vključiti novih 1.378 ljudi v javni vodovodni sistem.Celoten projekt je vreden dobrih 25 milijonov evrov, od tega je 18,3 milijona evrov namenjenih za izboljšavo vodovodnega omrežja, 5,5 milijona evrov za izgradnjo filtrirnih naprav. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Projekt, kjer Kolektor Sisteh nastopa kot pogodbeni partner in izvajalec tehnologije priprave vode v konzorciju skupaj s podjetjem Hidroinženiring, je nared za spuščanje prefiltrirane vode v vodovodni sistem.

Gre za enega največjih infrastrukturnih projektov na področju oskrbe s pitno vodo v Sloveniji. Dela so potekala na območju vseh treh občin tako na vodovodnih sistemih kot pri izgradnji objektov za pripravo pitne vode. Gradnja se je začela v začetku leta 2016, predviden zaključek del, vključno s poskusnim obratovanjem novozgrajenega sistema je oktober 2019. V sklopu projekta je bilo zgrajenih 65.570 metrov novih cevovodov, 11 črpališč, 4 vodohrani in 3 filtracijske naprave za pripravo pitne vode. Z namenom boljšega nadzora in učinkovitejšega zagotavljanja kakovostne pitne vode so obstoječe vodovodno omrežje povezali v celovit sistem vodooskrbe, hkrati izboljšali hidravlične značilnosti vodovodnega sistema in tako zagotovili boljšo pretočnost vode v cevovodih in zmanjšanje vodnih izgub.

Kolektor Sisteh je v sklopu projekta uvedel tehnologijo ultrafiltracije, vključno z dobavo, montažo, zagonom, šolanjem uporabnikov in poskusnim obratovanjem. Zagotovil bo tudi tehnološko podporo upravljalcu in servis v času redne uporabe ultrafiltracijskih naprav.

V sistem so bile vgrajene tri naprave za ultrafiltracijo pitne vode:  UF Slovenska vas in UF Blate, vsaka s kapaciteto 80 l/s in UF Globel s kapaciteto 20 l/s. Poleg tehnologije je Kolektor Sisteh v okviru projekta implementiral programsko rešitev za upravljanje in vizualizacijo vodarn. Ta skupaj z obstoječim centralnim nadzornim sistemom naročniku omogoča učinkovito upravljanje z vodarnami in spremljajočimi objekti.

Vir: http://www.soriko.si

Ultrafiltracija vodeUltrafiltracija vode

Nazaj | Arhiv