Kolektor IGIN

Kolektor IGIN d.o.o. je specializiran ponudnik sistemov zaščit in vodenja, ki se nameščajo v  visokonapetostna elektroenergetska omrežja z namenom zaščite naprav in vodnikov.

Deluje na naslednjih področjih dela:

 • Inženiring na področju sekundarne opreme in sistemov v energetiki
 • Izvedba tovarniških preizkusov, parametriranja ter funkcionalnih in zagonskih preizkusov zaščite, vodenja in meritev
 • Svetovanje na področju zaščite in vodenja elektroenergetskih sistemov
 • Načrtovanje in izvajanje rednih letnih preizkusov zaščite
 • Izvajanje analiz in meritev v elektroenergetskem sistemu

Pomembnejši naročniki s področja sekundarnih sistemov :

 • ELES d.o.o.
 • Elektro Ljubljana d.d.
 • Elektro Maribor d.d.
 • Elektro Celje d.d.
 • Elektro Gorenjska d.d.
 • Elektro Primorska d.d.
 • Javno podjetje Energetika Ljubljana enota TE-TOL
 • Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.
 • Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
 • B&B Papirnica Vevče d.o.o.
 • Acroni d.o.o.
 • Salonit Anhovo d.d.