Kolektor Strix

Kolektor Strix je inovativno in tehnološko usmerjeno inženirsko podjetje za pripravo in čiščenje voda in zraka za različne namene uporabe. S sodobnimi postopki in pristopi načrtujejo in projektirajo ekonomsko ugodne rešitve, ki jih odlikujejo:

  • nizki obratovalni stroški zaradi energetske učinkovitosti in z visokim izkoristkom vode,
  • velika zanesljivost naprav zaradi uporabe visokokakovostnih komponent,
  • enostavno upravljanje zaradi avtomatizacije naprav in
  • organizirana servisna dejavnost.

Program podjetja Kolektor Strix obsega naslednja področja priprave voda:

  • Priprava pitne vode
  • Priprava vode za farmacijo
  • Priprava vode za prehrambno industrijo
  • Priprava komunalnih odpadnih voda in izcednih voda iz deponij
  • Priprava ostalih procesnih voda

Več o programu podjetja Kolektor Strix