Mejniki

Leto Mejnik
2018 Pridružitev podjetja Kolektor Strix in odprtje poslovne enote Ljubljana - Vič
2014 Združitev podjetij Kolektor Synatec in Kolektor Sinabit v podjetje Kolektor Sisteh
2008 Ustanovitev podjetja v Sarajevu
2007 Vključitev v strategijo razvoja koncerna Kolektor, delitev podjetja in ustanovitev podjetja Kolektor Sinabit
2005 Ustanovitev podjetja na Hrvaškem
2003 Odpre se pisarna v Tolminu
2000 Selitev na novo (obstoječo) lokacijo v Idriji
1997 Odpre se poslovna enota v Mariboru
1992 Širitev programa in sodelovanje s podjetjem Klockner Moeller in partnerska povezava s podjetjem Elsing
1991 Ustanovitev podjetja Synatec Idrija in začetek delovanja leta 1992
1988 Ustanovitev profitnega centra znotraj razvojnega oddelka Kolektorja in začetek sodelovanja s podjetjem Synatec Nemčija