Ecom Instruments

Ecom instruments

V eksplozijsko ogroženem okolju je, tako kot drugje v industriji, potrebno vzdrževati naprave in opremo, ki je vgrajena v procesu. Zahteve po vzdrževalnih pregledih in nadzoru stanja opreme in naprav so celo precej višje kot v običajnih industrijskih okoljih.

Vzdrževalci, ki se med svojim delom gibljejo v eksplozijsko ogroženem okolju, morajo pri svojem delu zagotoviti svojo lastno varnost, pa tudi preprečiti morebitne vzroke, ki bi lahko privedli do eksplozije. Zaradi tega morajo pri svojem delu uporabljati prenosno opremo in orodje, ki jim ob dobri mobilnosti omogoča tudi kvalitetne vzdrževalne posege.

Prav zaradi tega smo se v podjetjih Kolektor Snatec in Elsing odločili, da se povežemo s podjetjem ECOM Instruments (http://www.ecom-ex.com), ki je na področju mobilnih komponent za delo v Ex-okolju zbralo v svojem proizvodnem programu najširši nabor izdelkov za ta namen.

Iz prodajnega programa podjetja Ecom instruments vam za eksplozijskoogroženo (Ex) okolje nudimo: