ELMESS

ELMESS Thermosystemtechnik

Podjetje ELMESS - Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG (http://www.elmess.de/) s sedežem v mestecu Uelzen je bilo ustanovljeno leta 1945 v Berlinu, od leta 1966 pa deluje na sedanji lokaciji. Lastniška povezava s podjetjem Klöpper-Therm je bila vzpostavljena leta 1980, ko je po smrti ustanovitelja podjetja delnice kupil Eugen Klöpper. Od takrat Elmess še bolj intenzivno deluje na iskanju in ponudbi novih rešitev pri ogrevanju v eksplozijsko ogroženem okolju.

Podjetje je tudi danes v privatni lasti, s 75 zaposlenimi na cca 2.700m2 površine ustvarja letni promet okrog 7 mio EUR. Težko je govoriti o njihovih serijskih proizvodih, saj je vsak posamezni produkt rezultat rešitve, ki jo zahteva njihov kupec.

Iz prodajnega programa podjetja ELMESS nudimo: