Elektroprojektanti

Pri projektiranju je potrebno konstantno slediti razvoju, zakonodaji, energetskim in ekološkim trendom, uporabljati sodobna programska orodja. Pri raznovrstnih proizvodnih, energetskih in drugih projektantskih projektih stremite k temu, da projektirane linije delujejo zanesljivo in varno, učinkovito in nadzorovano. Vse to pa je mogoče le z uporabo kakovostne elektro opreme.

Prodajni program

V podjetju Kolektor Sisteh vam nudimo celovito ponudbo vrhunske elektronske in elektrotehnične opreme:

Nudimo vam opremo svetovno priznanih proizvajalcev (vsa zastopana podjetja) nizkonapetostne stikalne opreme za industrijo, energetiko in zgradbe (Eaton, Dold, Wieland), opreme za avtomatizacijo v industriji in zgradbah (EatonAdvantech, MicroSYST), varnostne in kontrolne opreme (Eaton, Dold, Wieland, Jokab Safety), programske opreme za vodenje procesov SCADA (Citect), opreme za avtomatizacijo in nizkonapetostno stikalno opremo za eksplozijsko ogrožena območja (Stahl, Beka associates, Ecom instruments, EGE Elektronik, ELMESS, Klöpper-Therm).

Ostale koristne povezave