easySafety - varnostne in krmilne funkcije v eni napravi

Družina easy, sestavljena iz krmilnorelejnih modulov easy, MFD-Titan in kompaktnih krmilnikov easyControl, pokriva široko področje aplikacij v avtomatizaciji. Novi član družine easy - easySafety ponuja optimalno rešitev za varnostne funkcije, istočasno pa ponuja preprostost in prilagodljivost družine krmilnorelejnih modulov easy800. Preprostost filozofije tokovnih shem easy je bila prenesena tudi na družino easySafety. Uporabniki krmilnorelejnih modulov easy, se tako lahko hitro naučijo delovanja modulov iz nove družine.

Igor Jug, produktni vodja, Kolektor Synatec, d .o. o.

EasySafety, ki je certificiran pri TÜV Rheinland, kombinira funkcije standardnega krmilnorelejnega modula in varnostne funkcije. Ne glede na to, ali gre za preproste ali kompleksne stroje, je zahtevana varnost ljudi in opreme zagotovljena z uporabo kompaktnih modulov easySafety. Številni varnostni funkcijski bloki, ki so implementirani v eni napravi (slika 2), zmanjšajo stroške zaloge, istočasno pa je povečana prilagodljivost. Uprabnik lahko modul varno in hitro uporabi v različnih varnostnih aplikacijah. Visoka razpoložljivost strojev se doseže s pomočjo diagnostičnih funkcijskih blokov. Napake se lahko prikazujejo na integriranem ali oddaljenem prikazovalniku. Varnostne funkcijske bloke se lahko konfigurira direktno na modulu ali preko računalnika.

Slika 1 – Razširjena družina krmilnorelejnih modulov easy

Slika 1 – Razširjena družina krmilnorelejnih modulov easy

Slika 2 – Standardne krmilne in varnostne funkcije znotraj ene naprave

Slika 2 – Standardne krmilne in varnostne funkcije znotraj ene naprave

Varnostni funkcijski bloki

Varnost strojev in ljudi mora biti zagotovljena skozi celoten življenjski cikel stroja. Za zagotovitev varnosti ljudi na strojih je potrebna uporaba varnostnih komponent, kot so tipke za izklop v sili, varnostne zavese, pozicijska stikala itd. Varnostne informacije, ki jih dobimo iz teh komponent, lahko nadzorujemo in vrednotimo z varnostnimi moduli easySafety. Na ta način lahko z easySafety zadovoljimo tudi zahteve pri aplikacijah z najvišjimi varnostnimi zahtevami: kategorija 4 skladno z EN 954-1, PL e skladno z EN ISO 13849-1, SILCL 3 skladno z EN IEC 62061 in SIL 3 skladno z EN IEC 61508.

Mnogo predpripravljenih in testiranih funkcijskih blokov omogoča številne možnosti varnostnih aplikacij znotraj ene same naprave. Na ta način so bistveno zmanjšani stroški rezervnih delov, saj je v primerjavi s klasičnimi varnostnimi moduli potrebno imeti na zalogi samo en modul, s katerim lahko izvedemo vse varnostne funkcije (slika 3).

Slika 3 – Zahvaljujoč večjemu številu varnostnih funkcij znotraj easySafety se bistveno

Slika 3 – Zahvaljujoč večjemu številu varnostnih funkcij znotraj easySafety se bistveno zmanjšajo stroški zaloge

Nabor varnostnih funkcij, ki so na voljo v easySafety modulih (slika 4):

 • izklop v sili,
 • zaščita vrat z zaklepanjem ali brez njega,
 • dvoročno posluževanje,
 • varnostna zavesa z opcijo funkcije »muting«,
 • nadzor varnostnih preprog,
 • ročno ali nožno stikalo »omogoči«,
 • stikalo za izbiro delovanja,
 • element za varni vklop,
 • nadzor mirovanja,
 • nadzor hitrosti,
 • varnostni časovni rele,
 • nadzor povratne zanke.

Slika 4 – Varnostne funkcije, ki so na voljo v easySafety

Slika 4 – Varnostne funkcije, ki so na voljo v easySafety

Možnost komunikacij in razširitev

EasySafety ponuja velik nabor razširitvenih možnosti (slika 5). Preko integriranga vmesnika easyNet je omogočena povezava do oddaljenih krmilnorelejnih modulov easy ali povezava varnostnih modulov easySafety. Lokalna razširitev je možna preko vgrajenega vmesnika easyLink. Kot razširitveni moduli se lahko uporabijo standardni vhodno-izhodni moduli iz družine easy. Izmenjava podatkov s prostoprogramabilnimi krmilniki je možna preko komunikacijskih modulov. Na voljo so komunikacijski moduli za povezavo na Profibus-DP, CANopen, DeviceNet in ASi. Tudi ti moduli so standardni moduli iz družine easy, ki se lahko uporabljajo tudi z ostalimi krmilnorelejnimi moduli easy.

Slika 5 – Številne možnosti razširitev in komunikacij

Slika 5 – Številne možnosti razširitev in komunikacij

Konfiguracijska programska oprema easySoft-Safety

Programsko orodje easySoft-Safety je uporabniku prijazno orodje, ki v standardnem načinu tokovnih shem easy omogoča kreiranje varnostnih in standardnih krmilnih aplikacij, njihovo simulacijo in prenos na modul easySafety (slika 6).

Slika 6 – EasySafety moduli se konfigurirajo v programskem orodju easySoft-Safety

Slika 6 – EasySafety moduli se konfigurirajo v programskem orodju easySoft-Safety

Slika 6 – EasySafety moduli se konfigurirajo v programskem orodju easySoft-Safety

Projektni pogled omogoča grafično konfiguriranje po načinu »povlecispusti «. EasySafety je lahko konfiguriran kot samostojna enota ali pa integriran v mrežo easyNet. Ločena tokovna shema easy za varnostne in standardne krmilniške funkcije zagotavlja striktno ločitev varnostnih in krmilnih funkcij.

Vse varnostne funkcije lahko uporabnik izbere s seznama varnostnih funkcijskih blokov. V naslednjem koraku je potrebno varnostne funkcijske bloke povezati z varnostnimi vhodi in izhodi. To pa je tudi vse, kar je potrebno definirati v easySafety programskem orodju. Konfiguracija je pripravljena za prenos na varnostni krmilnorelejni modul easySafety.

Varnostna in standardna krmilna konfiguracija sta zaščiteni vsaka s svojim geslom.

Spremembe ali celotno konfiguriranje je možno tudi direktno na modulu, in sicer preko vgrajenega prikazovalnika in tipkovnice. Konfiguracija se lahko na module easySafety prenese tudi preko spominske kartice.

PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:

• Zaščita pred manipulacijami za strojegraditelja: varuje varnostno aplikacijo pred manipuliranjem in nepooblaščenim poseganjem.

• Zaščita znanja za inženirja avtomatika: preprečuje neželen prenos aplikacije in s tem zaščito znanja.

• Prilagodljivost za operaterja: omogoča varno nastavitev parametrov standardne aplikacije in številne možnosti diagnostike in s tem večjo razpoložljivost strojev