Naprava za avtomatski preklop napajanja Eaton: NZM-XATS-C96

V pretekli številki Informatorja smo vam podrobneje predstavili napravo za avtomatski preklop napajanja NZM-XATS-C96 in njeno razširjeno verzijo NZM-XATS-C144 ter programsko opremo NZM-XATS-CSOFT. Tokrat bomo opisali praktični način uporabe in podali nekaj referenc za napravo NZM-XATS-C96.

Ivan Marinko, projektant, Elsing Inženiring, d. o. o.

Naprava NZM-XATS-C96 je namenjena krmiljenju in nadzoru preklopov med osnovnim in nadomestnim virom napajanja z električno energijo. Preklopi niso sinhroni, torej so s prekinitvijo. Lahko se izvedejo avtomatsko, polavtomatsko ali ročno.

Tipi krmiljenih preklopnih stikal

Za manjše tokove (do 100 A) se za preklop navadno uporabi močnostne kontaktorje (Eaton: DILM), saj za to tokovno območje predstavljajo najcenejšo rešitev. Za močnejše sisteme uporabimo kompaktne odklopnike družine NZM velikosti 2, 3, 4 ali modularne odklopnike IZMX16 oz. IZMX40. Pri obeh družinah je potrebna vgradnja 230 V motornega pogona, pri družini IZMX pa tudi 230 V vklopna in izklopna tuljava. V kolikor zaščita na preklopnih stikalih ni zahtevana, se uporabi ločilna stikala N2, 3, 4 oz. INX16,40.

Slika 1 – NZM-XATS-C96 pogled spredaj

Slika 1 – NZM-XATS-C96 pogled spredaj

Tipanje napetosti vira 1 in vira 2

Preklop se izvede, če izpade napetost na osnovnem viru. Tipamo lahko enofazne, dvofazne in običajno trifazne napetosti. Ko gre za industrijsko okolje, lahko za zaščito tipane napetosti uporabimo odklopnik PKZM0-4 (In = 4A). Pri inštalacijskih stikalnih blokih, kjer nastopajo nižji kratkostični tokovi, za zaščito tipane napetosti uporabimo inštalacijski odklopnik Eaton: PL7-C4/3 (C, 4A, 3p). Uporabimo lahko tudi varovalčne ločilnike.

Slika 2 – Shematski prikaz primera vezave sistema za avtomatski preklop napajanja.

Slika 2 – Shematski prikaz primera vezave sistema za avtomatski preklop napajanja.

Napajanje naprave

NZM-XATS-C96 zahteva enosmerno napajalno napetost v razponu med 12 in 48 VDC. Če je v stikalnem bloku prisotna brezprekinitvena (UPS) napetost, je za napajanje usmernika najbolje uporabiti slednjo.
Druga rešitev je uporaba dveh medsebojno blokiranih pomožnih kontaktorjev, priključenih vsak na svoj vir. Shematsko to prikazuje slika 2. Tako dobimo krmilno napetost, ki bo prisotna v primeru, ko bo prisoten vsaj en vir.

Druga rešitev zato ne pride v poštev pri uporabi DEA (dizelski električni agregat), ki v trenutku izpada osnovnega vira še ne daje napetosti. V tem primeru je priporočljivo, da usmernik, ki napaja NZM-XATS-C96, vsebuje tudi dodatno baterijo.

Mehanska in električna blokada preklopnih stikal

Naprava za avtomatski preklop z vgrajeno programsko logiko prepreči istočasni vklop dveh stikal. V skladu z navodili proizvajalca se zahteva tudi električna blokada stikal, priporočljiva pa je tudi mehanska blokada stikal, ki nam zagotavlja še dodatno varnost preklopov predvsem v primeru nepredvidljivih dogodkov (napačna vezava, okvare …).

Praktični primeri vgradnje NZM-XATS-C96

Kontrola zračnega prometa Slovenije na Brniku

Električno napajanje strojnic je izvedeno iz dveh transformatorskih postaj. Avtomatski preklop med viroma v primeru izpada zagotavlja naprava NZM-XATS-C96. Pri tem so v izogib neugodnim prehodnim pojavom izvedene tudi časovne zakasnitve preklopov. Preklopna stikala so tipa Eaton: N2.

Telekom Stegne

Za potrebe napajanja televizijskega studia je vgrajena UPS-naprava. Ta se napaja iz mreže, ki je podprta z DEA. Če izpade mrežna napetost in se obenem DEA ne zažene, ostane UPS brez napajanja. Naprava NZM-XATS-C96 to zazna, zato preklopi UPS na mrežno napetost iz druge transformatorske postaje. Preklopna stikala so tu močnejša – 2000 A (Eaton: INX40B3-20F).

Pivovarna Union

UPS-naprava se je za potrebe poslovne stavbe prvotno napajala iz ene transformatorske postaje. To je ob dolgotrajnem izpadu električnega omrežja, oziroma pri izklopih v primeru servisov, pomenilo izpraznitev UPS-naprave. Za rešitev problema se je naknadno izvedel še dodatni dovod iz neodvisne transformatorske postaje in vgradnja naprave za avtomatski preklop napajanja. Za izvedbo preklopa sta uporabljena močnostna kontaktorja (Eaton: DILM65).

Slika 3 in 4 – Stikalni blok v eni izmed strojnic na objektu KZPS (levo) in stikalni blok za potrebe napajanja studia v objektu Telekom Stegne (desno) z vgrajenim avtomatskim preklopom napajanja.  Slika 3 in 4 – Stikalni blok v eni izmed strojnic na objektu KZPS (levo) in stikalni blok za potrebe napajanja studia v objektu Telekom Stegne (desno) z vgrajenim avtomatskim preklopom napajanja.

Slika 3 in 4 – Stikalni blok v eni izmed strojnic na objektu KZPS (levo) in stikalni blok za potrebe napajanja studia v objektu Telekom Stegne (desno) z vgrajenim avtomatskim preklopom napajanja.

 

Nazaj