Novi partnerji: Ege, Elmess, Klöpper-Therm

V lanskem letu smo svojo dejavnost na Ex področju obogatili z dvema novima partnerjema, Ecom in Beka, ki smo ju že predstavili v prejšnjih številkah. Glede na naš cilj, da to vrsto ponudbe še razširimo, smo na evropskem tržišču poiskali nove partnerje, ki s svojim programom dopolnjujejo programe naših dosedanjih partnerjev. Letos smo se usmerili v področje ogrevanja v Ex okolju (nova partnerja s tega področja sta lastniško povezani podjetji Elmess in Klöpper-Therm) ter nekaterih specifičnih rešitev na področju senzorjev za Ex okolje (Ege Elektronik).

Vili Granda, tehnično svetovanje, Elsing Inženiring, d. o. o.

Naš osrednji partner za Ex okolje podjetje R.STAHL Schaltgeräte GmbH iz Waldenburga v Nemčiji je v določenih segmentih ponudbe električnih naprav za Ex okolje prav gotovo med vodilnimi v svetu (npr:galvanski ločilniki, dislocirani sistemi, razsvetljava, krmilno-stikalni bloki in elementi). Kljub temu pa ugotavljamo, da naša tehnična podpora v določenih primerih ni dovolj učinkovita, saj moramo pri svojem delu za različne rešitve poiskati tudi proizvode drugih dobaviteljev. Ker takšno nabiranje znanja vedno pomeni dolgoročno naložbo, smo se odločili, da ob tehnični podpori ponudimo tudi dobavo komponent.

Zato smo v že znani kombinaciji (podjetje Synatec - dobava in prodaja ter podjetje Elsing - tehnično svetovanje) vzpostavili stike s tremi priznanimi proizvajalci in se dogovorili za skupen nastop na tržišču.

Elmess

Kot prvega partnerja vam predstavljamo podjetje ELMESS - Thermosystemtechnik GmbH & Co., s sedežem v mestecu Uelzen (približno na pol poti v smeri Hannover-Hamburg). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1945 v Berlinu, od leta 1966 pa deluje na sedanji lokaciji. Lastniška povezava s podjetjem Klöpper- Therm je bila vzpostavljena leta 1980, ko je po smrti ustanovitelja podjetja delnice kupil Eugen Klöpper. Od takrat Elmess še bolj intenzivno deluje na iskanju in ponudbi novih rešitev pri ogrevanju v eksplozijsko ogroženem okolju. Podjetje je tudi danes v privatni lasti. S 75 zaposlenimi na cca 2.700m2 površine ustvarja letni promet okrog 7 mio EUR. Težko govorimo o njihovih serijskih proizvodih, saj je vsak posamezni produkt rezultat rešitve, ki jo zahteva njihov kupec.

Produktne skupine (slika 1):

 • električni grelci za Ex okolje,
 • ogrevalni sistemi,
 • krmilni sistemi za ogrevanje.

Več o podjetju Elmess si lahko preberete na spletni strani podetja (www.elmess.de).

Slika 1 - ELMESS grelniki za Ex okolje

Slika 1 - ELMESS grelniki za Ex okolje

Klöpper-Therm

»Prihodnost potrebuje preteklost.” Prav zato že preko 70 let Klöpper sodeluje s svojimi kupci in partnerji po vsem svetu. V tem času se je področje Porurja, kjer je v Dortmundu matična tovarna podjetja Klöpper, razvilo iz rudniškega in industrijskega okolja v tehnološki center, kjer tudi Klöpper s svojimi proizvodi ponuja svetovno priznano kakovost z najmodernejšimi tehničnimi rešitvami. Visoko mesto med svetovnimi proizvajalci pa dokazuje s sistemskimi rešitvami na visokem tehničnem in gospodarsko učinkovitem nivoju. Pregled programa Inženiring, proizvodnja, dobava, montaža in zagon inovativnih in učinkovitih tehničnih rešitev na področju industrijskih grelnih sistemov s posebnim poudarkom na rešitvah za eksplozijsko ogroženo okolje:

 • grelniki in toplotni izmenjevalniki za kemično, naftnopredelovalno, farmacevtsko, tekstilno,
 • papirniško in jeklarsko industrijo;
 • držalni grelniki za zagotavljanje enakomerne ali minimalne dovoljene temperature pri cevovodih, črpalkah, cisternah;
 • posebne izvedbe grelnikov npr. za ogrevanje reaktorjev ali temeljev pri cisternah;
 • površinski grelniki in grelci za zaščito pred prenizkimi temperaturami pri mostovih, klančinah, objektih;
 • ogrevalniki vode z vgrajenimi elektrodami v tlačnih posodah, npr. za ogrevanje komunalnih in industrijskih voda;
 • sistemske rešitve glede na potrebe ali želje kupca;
 • dobra tehnična podpora in svetovanje pri izboru rešitve;
 • hitra dobava opreme oziroma izvedba zaradi lastnega skladišča;
 • optimiziranje terminskih planov omogoča učinkovito dobavo in montažo;
 • strokovni nadzor pri montaži, zagonu in vzdrževanju.

Več o podjetju Klöpper-Therm si lahko preberete na spletni strani podetja (www.kloepper-therm.de/).

Slika 2 - Pregled proizvodov podjetja Klöpper-Therm

Slika 2 - Pregled proizvodov podjetja Klöpper-Therm

EGE Elektronik

Že od ustanovitve podjetja v letu 1976 je glavni del proizvodnega programa namenjen senzorjem za industrijsko avtomatizacijo za posebne namene. Seveda se v njihovem programu najdejo tudi bolj širokopotrošni izdelki, vendar večino svoje proizvodnje in razvoja namenjajo izdelavi rešitev za posebne aplikacije. Ker je med temi rešitvami tudi precej izdelkov za uporabo v eksplozijsko ogroženem okolju, smo njihov proizvodni program prevzeli tudi v našo ponudbo.

Proizvodni program (slika 3):

 • kontrolniki pretoka (tudi za Ex okolje) plinov in tekočin,
 • kontrolniki nivoja (tudi za Ex okolje),
 • induktivna stikala (tudi za Ex okolje),
 • infrardeči senzorji,
 • optični senzorji,
 • ultrazvočni senzorji,
 • tlačni senzorji,
 • temperaturni senzorji in
 • senzorji za zaznavo kovin.

Skupina izdelkov, s katerimi dosegajo najboljše uspehe so prav gotovo kontrolniki pretoka, kjer so njihove tehnološke rešitve vedno znova predstavljale novost na svetovnem tržišču. V sklopu svojih poslovnih prostorov imajo zelo dobro opremljen laboratorij in preizkuševališče, kjer opravijo kakovostne preskuse in meritve, kar jim omogoča relativno hitro pridobivanje potrebnih dovoljenj pri pooblaščenih institucijah.

Več o podjetju EGE Elektronik si lahko preberete na spletni strani podetja (www.ege-elektronik.de).

Slika 3 - Proizvodi podjetja EGE Elektronik

Slika 3 - Proizvodi podjetja EGE Elektronik

Zaključek

Prepričani smo, da bodo tudi izdelki iz naših novih programov pritegnili strokovnjake iz naše industrije. Še naprej bo naše osnovno vodilo kakovostna tehnična podpora in pomoč pri aplikativnih rešitvah, ob tem pa nudimo tudi pripravo in izvedbo celotnih projektov ali le njihovih posameznih delov.

Literatura:

- podatki proizvajalcev