Orodje za delo z izklopnimi karakteristikami zaščitnih naprav

»V omrežjih z več nivoji zaščitnih naprav je nujno zagotavljanje selektivnega delovanja med posameznimi nivoji. Le na ta način lahko zagotovimo pravilno, selektivno delovanje zaščit. Eden od načinov ocene selektivnosti je primerjava izklopnih karakteristik zaščitnih naprav.« To ste lahko prebrali maja 2005, ko smo vam v Informatorju št. 34 prvič predstavili orodje za delo z izklopnimi karakteristikami zaščitnih naprav. Orodje se je izkazalo kot uporaben pripomoček pri projektiranju in tudi pri vzdrževanju. Z veseljem pa vam povemo, da se je orodje v tem času tudi razvijalo in predvsem je bilo dodanih veliko karakteristik, ki so jih uporabniki pri svojem delu pogrešali. Problematika selektivnosti se seveda ni v ničemer spremenila, zato v nadaljevanju povzemamo članek iz pred dveh let, v zaključku pa so našteti vsi elementi za katere že obstajajo karakteristike.

David Rupnik, odgovorni projektant, Elsing inženiring, d. o. o.

Problematiko selektivnosti nizkonapetostnih odklopnikov smo vam predstavili v naših Informatorjih št.31 in št.32. Analiza pogojev selektivnosti je zahtevno opravilo, ki vzame veliko časa. Za dobro analizo potrebujemo izračune kratkostičnih razmer v mreži in izklopne karakteristike vseh vgrajenih zaščitnih naprav. Usklajevanje izklopnih karakteristik različnih zaščitnih naprav v tokokrogih je zamudno, še posebej, če jih imamo na voljo le v tiskani obliki. Drug velik problem, ki se pojavi v praksi, pa je stikalna oprema z nastavljivimi zaščitami v preobremenitvenem in tudi v kratkostičnem območju (npr. nizkonapetostni odklopniki). Prave karakteristike nastavljenih zaščitnih naprav si moramo iz podanega snopa karakteristik narisati kar sami. Take karakteristike so lahko samo približne, ocena selektivnosti pa zato ni najbolj natančna.

Za rešitev tega problema so pri Moellerju razvili preprost a učinkovit program, ki omogoča izris in primerjavo izklopnih karakteristik več različnih zaščitnih naprav na enem logaritemskem grafikonu.

Uporaba programa je enostavna, vseeno pa zahteva osnovno znanje o nizkonapetostnih zaščitnih napravah. Zaščitne karakteristike so razvrščene po družinah in tipih zaščitnih naprav. Za vsak izbran tip zaščitne naprave nam program ponudi vpis pripadajočih parametrov. Če vpis ni smiseln, nam program napako pokaže. Ko je zaščitna naprava izbrana in parametrirana, njeno karakteristiko vnesemo v grafikon. Ko so narisane vse karakteristike zaščitnih naprav, naredimo analizo selektivnosti. Če ugotovimo neselektivnost, spremenimo parametre sporne zaščitne naprave ali pa napravo zamenjamo in ponovno preverimo selektivnost. Pri spreminjanju parametrov moramo upoštevati tudi vse ostale pogoje, ki vplivajo na nastavitev zaščitnih parametrov (kratkostični tokovi, zagonski tokovi ...).

Program je v osnovi datoteka Excel. Imenuje se Characteristic program Vx.xx, na voljo pa vam je brezplačno na spletnem naslovu http://sl.synatec.si/oprema/uporabne-vsebine/.

V zadnji verziji programa V1.62 so na voljo karakteristike:

  • starih in novih družin kompaktnih odklopnikov NZM (1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14),
  • starih in novih modularnih odklopnikov IZM (1, 2, 3), IZM32 (40, 50, 63),
  • motorski zaščitnih stikal PKZ (01, 0, 0-T, 2, 4),
  • bimetalnih relejev ZB (12, 32, 65, 150), ZE, Z (00, 1), Z5 (SK3, SK4, KK3, KK4, FF6, FF250), ZW7,
  • inštalacijskih odklopnikov s karakteristikami B, C, D, K, S, Z in
  • NV varovalk.

Poleg tega pa je na voljo tudi maska za vnos treh poljubnih krivulj. V tem primeru potrebujete tabelarično podano krivuljo, ki jo vnesete v bazo krivulj. Na ta način je možna tudi kontrola selektivnosti z srednjo napetostno stranjo in kontrola selektivnosti pri zagonu naprav.

Primer kontrole selektivnosti

Primer kontrole selektivnosti