Priključevanje okroglih vodnikov na NZM…-XKA…

Za priklop okroglih vodnikov na stikalo N, PN ali odklopnik NZM se pogosto uporablja tunelske sponke NZM…-XKA…, ki so prostorsko zelo učinkovita in cenovno ugodna vrsta priključevanja. V praksi se predvsem za večje preseke vse pogosteje uporablja tudi finožične vodnike, saj ti omogočajo lažjo manipulacijo pri polaganju.

Brane Bevc, direktor inženiringa, Elsing Inženiring, d. o. o.

Montaža na stikalo

Tunelske sponke se vedno naroča opcijsko in so dobavljene ločeno od stikalnega aparata, zato jih je potrebno pravilno namestiti.

Pri montaži je potrebno biti pozoren na uporabo izolacijskega materiala, ki je običajno priložen ali pa priporočen.

Slika 1 – Montaža sponke NZM4-XKA na stikalo

Slika 1 – Montaža sponke NZM4-XKA na stikalo

Veliko pozornost pa moramo posvetiti tudi privijanju vijakov z ustreznim navorom (npr. 50 Nm za NZM4), ki je vedno naveden v navodilih za montažo. Vse priključke je potrebno privijati z navornim ključem.

Priključevanje vodnikov v sponko

Vodnikom snamemo izolacijo v dolžini, kot je navedena v navodilu.

Tudi pri privijanju vijakov za pritrjevanje vodnikov v sponko moramo biti pozorni na ustrezen navor, ki je 31 Nm pri vseh velikostih in tipih sponk NZM…-XKA….

Pri spajanju gibljivih in visoko gibljivih vodnikov na omenjene sponke je potrebno uporabiti primerne votlice, ustrezno stisnjene po navodilih proizvajalca.

Slika 2 – Spajanje vodnikov na sponko NZM4-XKA

Slika 2 – Spajanje vodnikov na sponko NZM4-XKA

Tudi za vodnike največjega preseka (240 mm2) je potrebno uporabiti ustrezne votlice. Običajno se pojavi problem uporabe ustrezne votlice in orodja za stiskanje, saj je že premer golega vodnika enak odprtini v sponki.

Eaton kot primer priporoča proizvajalca votlic in orodja Klauke. Za vodnik 240 mm2 npr. votlice tipa 8634V ali 8640V. Oba tipa votlic imata notranji premer 23 mm, debelino stene 0,5 mm, dolžina votlice pa je 34 ali 40 mm. Za stiskanje je potrebno uporabiti orodje s silo stiskanja vsaj 120 kN, npr. EK 120/42-L in ustrezen vložek za stiskanje, npr. HRU13. S predlaganim orodjem dosežemo stiskanje vodnika na premer 20,3 mm. Navedeni tipi orodja proizvajalca Klauke so le kot primer in v pomoč, zagotovo pa obstajajo tudi ekvivalentni izdelki drugih proizvajalcev.

Ustrezen navor privijanja vijakov nam zagotavlja zanesljiv in mehansko trden spoj, varen pred pregrevanjem. Nikdar pa ne smemo privijati vijakov z večjim navorom, kot je priporočen, saj s tem material mehansko preobremenimo in zmanjšamo zanesljivost spoja.

Literatura:

  • Navodilo za montažo IL01210007Z
  • Navodilo za montažo IL01210012Z

 

Nazaj