Testirna naprava IZM-TEST-KIT

Za vse modularne odklopnike IZM in IZMX, ki jih Eaton prodaja na evropskem trgu od leta 2010, se uporablja testirna naprava IZM-TEST-KIT, ki je namenjena testu elektronike zaščitnega modula in mehanskega delovanja odklopnika.

Brane Bevc, direktor inženiringa, Elsing Inženiring, d. o. o.

Osnovna predstavitev

Testirna naprava za odklopnike IZM in IZMX je namenjena testiranju vseh tipov zaščitnih modulov, od osnovnega IZMX-DTA pa do najnaprednejšega, t. i. profesionalnega IZMX-DTP. Za različne serije odklopnikov so testirni napravi priloženi različne tablice s kratkim navodilom za testiranje odklopnika ter ustrezni povezovalni kabli s konektorji.

S to testirno napravo preizkusimo elektronski zaščitni modul, mehansko delovanje odklopnika pri aktiviranju zaščite in signalizacijo delovanja zaščitnega modula.

Z izbirnim stikalom »Select Test« lahko na testirni napravi preizkusimo napajalni del zaščitnega modula ter posamezna območja izklopilne karakteristike (preobremenitveno, trenutno kratkostično, zakasnjeno kratkostično, zemeljskostično).

Slika 1 – Kompletna testirna naprava

Slika 1 – Kompletna testirna naprava

Med testiranjem mora biti odklopnik v breznapetostnem stanju oz. tudi pri vključenem odklopniku skozi njega ne sme teči tok.

Naprava ima baterijsko napajanje in je neodvisna od mrežnega priključka. Za prikaz izpraznjenosti baterij sta na napravi dve LED-diodi.

Kdaj testiramo?

Testiranje se običajno opravi pred prvim zagonom postrojenja in periodično in skladno z navodili uporabnika o vzdrževanju elektroenergetskih naprav. Testiranje je mogoče samo v stanju, ko tudi pri vključenem odklopniku skozi njega ne teče nikakršen tok. Če je odklopnik izvlečljiv, ga lahko izvlečemo v »testni«, »izklopljen« ali »izvlečen« položaj, če pa je odklopnik fiksno vgrajen, mora biti odklopljeno breme na odvodu ali pa napajanje celotnega stikalnega bloka izključeno.

Slika 2 – Test kit z zaščitnim modulom odklopnika IZMX

Slika 2 – Test kit z zaščitnim modulom odklopnika IZMX

Ker moramo med testiranjem parametre zaščitnega modula spreminjati na točno določeno vrednost, si moramo pred začetkom testiranja zabeležiti trenutno nastavljene vrednosti, da jih po zaključku testiranja lahko vrnemo na zatečeno stanje.

Testiranje vsakega odklopnika se dokumentira s poročilom. Nastavljene vrednosti zaščitnega modula so del tega poročila.

Literatura:

                - Navodilo IL01301067E

 

Nazaj