Verificirani stikalni bloki xEnergy

Zaradi stalnega tehnološkega napredka, novih stikalnih aparatov in merilne opreme, zahtev standardizacije, konkurenčnega boja ali zahtev kupcev se družina verificiranih stikalnih blokov xEnergy stalno razvija in dopolnjuje. Nekatere novosti so na kratko omenjene spodaj.

Dane Halič, projektant, Elsing Inženiring, d. o. o.
Jurij Božič, direktor, Elsing Inženiring, d. o. o.

Eaton je razvil nov sistem zbiralk za xEnergy, ki omogoča dostop in priključitev z zadnje strani in različne položaje glavnih zbiralk. Zbiralke je možno vgraditi zgoraj, v sredini in spodaj, kar prikazuje spodnja slika levo. Med posameznimi sklopi zbiralk so možne povezave s tako imenovanimi povezovalnimi zbiralkami.

 

Zaradi posebnih nosilcev z več manjšimi bakrenimi zbiralkami na fazo omogoča nov sistem zbiralk tudi višje obremenitve vse do 4500 A. Iz zgornje leve slike vidimo, da so v močnostnem (XP) in poljubnem (XG) polju zbiralke lahko na treh pozicijah, pri odvodnem polju fiksne izvedbe (XF) in izvlečljive izvedbe (XW) pa samo zgoraj.

Zaradi različnih možnih postavitev glavnih zbiralk je možno vgraditi dva zračna odklopnika v eno polje, s čimer lahko pri določenih variantah konstrukcije prihranimo pri gabaritih stikalnega bloka.

Sistem stikalnih blokov xEnergy je s preskusi verificiran sistem stikalnih blokov, ki s certifikati in merilnimi poročili nevtralnih inštitucij potrjuje skladnost z zahtevami standardov SIST EN 61439. Nekatere pomembne lastnosti stikalnih blokov pa se preskušajo tudi skladno z drugimi standardi kot npr.:

  • IEC 1641: zaščita pred oblokom,
  • EN 60721-3-3: mehanska odpornost,
  • IEC 60068-3-3: odpornost na obremenitve pri potresu.

Spodaj je prikazan certifikat glede na seizmične preskuse, ki ga je izdal priglašen organ TRAC iz Velike Britanije.

 

Nazaj