Zračni modularni odklopniki - IZMX40

Po podrobni predstavitvi odklopnika IZMX40, njegove opreme in zaščitnih zmožnosti v prejšnji številki revije Informator, si bomo tokrat ogledali še komunikacijske zmožnosti ter nekatere napredne funkcije družine IZMX.

Matej Kastelic, projektant, Elsing Inženiring, d. o. o.

Komunikacijski vmesniki odklopnika IZMX40

Tudi v energetiki prihajata vse bolj v ospredje daljinski nadzor in krmiljenje stikalnih aparatov. Na ta način povečamo preglednost napajalnega sistema in skrajšamo odzivne čase v primerih različnih okvar ali izrednih obratovalnih stanj.

Zaščitne enote nudijo pomembne informacije o delovanju samega stikala in zaščite. Te podatke lahko posredujejo na nadzorni sistem preko enega od možnih komunikacijskih vmesnikov. Možnost komunikacijske povezave z nadzornim sistemom nudijo odklopniki z univerzalnimi (IZMX…-U..) in profesionalnimi (IZMX…-P..) zaščitnimi enotami. Že znana komunikacijska vmesnika odklopnika IZMX16 sta MCAM, ki nudi povezovanje preko Modbus RTU komunikacijskega protokola in PCAM s Profibus-DP komunikacijskim protokolom. Nov je komunikacijski vmesnik ECAM, ki nudi povezovanje preko Ethernet omrežij s pomočjo protokolov ModbusTCP, SMTP Mail in http(s) WebServer.

Vsi trije komunikacijski vmesniki omogočajo povezovanje na PLC-krmilnik ali SCADO. Ethernet komunikacijski vmesnik pa s pomočjo vgrajenega WEB-strežnika dodatno omogoča dostop do stikala preko spletnega brskalnika. Potrebujemo le dostop do interneta (žični ali brezžični) in ustrezne pravice za dostop.

Katere podatke oziroma ukaze lahko daljinsko prenašamo? Kot vidimo iz naslednje tabele, je to odvisno od uporabljene zaščitne enote. Univerzalna zaščitna enota omogoča pregled statusnih informacij, izmerjenih vrednosti toka in daljinsko krmiljenje. Profesionalna zaščitna naprava pa dodatno omogoča še pregled ostalih merjenih veličin, arhiva dogodkov ter daljinsko parametriranje.

Tabela 1 – Prikaz komunikacijskih zmožnosti družine IZMX

Tabela 1 – Prikaz komunikacijskih zmožnosti družine IZMX

Funkcija ARMS – vzdrževalni način

Osnovno varnostno pravilo pravi, da se vsa vzdrževalna in servisna dela na električnih napravah izvajajo v breznapetostnem stanju. Na mestih, kjer to ni mogoče, se vgradi odklopnike IZMX s funkcijo ARMS. Kratica ARMS je okrajšava za Arc flash Reduction Maintenance System in je opcijska funkcija zaščitne enote, namenjena zmanjšanju tveganja za vzdrževalno osebje pri delu pod napetostjo.

Kako funkcija ARMS deluje? ARMS je dodatna neodvisna kratkostična zaščitna enota, prednastavljena na minimalen kratkostični okvarni tok, ki še dovoljuje pravilno normalno delovanje odklopnika. Aktivirana funkcija ARMS povzroči izpad odklopnika pri nižjem kratkostičnem toku kot bi ga "redna" kratkostična zaščita. Vzdrževalec ali operater z vklopom funkcije ARMS tako zagotovi maksimalno zmanjšanje sproščene energije okvare brez poseganja v trenutne nastavitve parametrov.

Posluževanje funkcije ARMS se nahaja na belem polju zaščitne enote, da jo čim lažje ločimo od ostalih zaščitnih funkcij. Vklop je možen lokalno na zaščitni napravi, daljinsko preko ožičenja ali pa preko komunikacijskega vodila. Modra signalna svetilka signalizira vključeno funkcijo ARMS.

Slika 1 – Odklopnik s funkcijo ARMS

Slika 1 – Odklopnik s funkcijo ARMS

Funkcija ARMS je na voljo za odklopnike z zaščitno enoto U in P.

Tipična aplikacija: Modularni odklopnik, opremljen s funkcijo ARMS, napaja več kompaktnih odklopnikov. V primeru potrebe po servisiranju katerega od kompaktnih odklopnikov želi vzdrževalec delati pod napetostjo, da ne bi ostali brez napajanja vsi ostali kompaktni odklopniki. Z uporabo funkcije ARMS vzdrževalec vključi »Vzdrževalni način« in dela pod napetostjo. V primeru kake napake bo modularni odklopnik izpadel pri nižjem nadtoku in tako zreduciral sproščeno energijo ter zmanjšal riziko pred poškodbami, ki ga nosi vzdrževalec ob delu pod napetostjo.

Slika 2 – Funkcija ARMS – vzdrževalni način

Slika 2 – Funkcija ARMS – vzdrževalni način

Za vsa vprašanja, ki so se vam ali pa se še bodo porodila ob branju članka, smo vam na voljo v podjetju Elsing. Pokličite nas, z veseljem vam bomo pomagali.

 

Literatura:

  • tehnična literatura serije NRX, IZMX
Nazaj